Mäntyöljypiellä modifioitu asfaltti. Osa 4. Päällysteiden ominaisuudet, koetiet ja kuluminen

Translated title of the contribution: Tall oil pitch modified asphalt. Part 4. Charasteristics of pavements, experimental roads and wearing

Petri Peltonen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Raakamäntyöljypikeä muodostuu vuosittain sulfaattisellun jalostuksen sivutuotteena noin 50.000 tonnia. Mäntyöljypielle ei ole toistaiseksi osoitettu pysyvää hyötykäyttökohdetta.Tutkimuksessa selvitettiin pehmeän ja kovan raakamäntyöljypien soveltuvuus tiepäällysteisiin. Tätä varten valmistettiin useita mäntyöljypien ja bitumin seoksia. Näistä seoksista lähinnä 20 p-% seos osoittautui käyttökelpoiseksi mäntybitumiksi. Päällysteissä mäntyöljypiki korvasi osan bitumista ja mäntybitumit ovat näin ollen bitumia korvaavia sideaineita. Mäntybitumiterminologia ei ole toistaiseksi vakiintunutta. Mäntybitumi nosti asfaltin Marshall-stabiilisuutta vertailuasfaltin stabiilisuuteen nähden. Mäntybitumiasfalttien märän ja kuivan puristuslujuussuhde eli tarttuvuusluku oli 14-20 % vertailua korkeampi. Mäntybitumiasfaltin kulumiskestävyys parani enimmillään keskimäärin 5 %. Kulumiskestävyyserot eivät olleet kuitenkaan merkitseviä. Kun mäntybitumiasfalttien kylmäkulumistulos laboratoriokokeessa oli edullinen vertailuun nähden ja toisaalta seosbitumien kylmäominaisuuksissa ei ollut merkittäviä eroja, voidaan modifioidun asfaltin suhteellisen hyvien kuluma-arvojen olettaa johtuvan seosbitumin murtuman edullisesta luonteesta. Tätä tukee voima-venymämittaukset, joissa modifioidut bitumit olivat vähintään yhtä sitkeitä kuin vertailubitumi.
Translated title of the contributionTall oil pitch modified asphalt. Part 4. Charasteristics of pavements, experimental roads and wearing
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages50
ISBN (Print)951-38-3615-0
Publication statusPublished - 1990
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports
Number674
ISSN0358-5077

Keywords

  • tall oil
  • bitumens
  • asphalts
  • bituminous binders
  • modified pavements
  • road surface
  • flexible pavements
  • bituminous concretes
  • wear resistance

Cite this