Märkätilaprosessin kehittäminen: Talonrakentamisen työmaaprosessin re-engineering

Hannu Kauranen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Märkätilojen rakentaminen on kehittynyt viime vuosina merkittävästi. On tullut uusia määräyksiä ja uusia tuotteita, joiden avulla voidaan tehdä entistä laadukkaampia rakenteita. Märkätilojen rakentaminen on tullut samalla entistä monimutkaisemmaksi ja vaativammaksi, ja siihen tarvitaan usean eri suunnittelijan ja toteuttajan välistä yhteistyötä. Viimeaikaiset märkätiloihin liittyneet kehitystoimenpiteet ovat kohdistuneet lukuisiin rajattuihin erityiskysymyksiin, eikä rakentamista ole tarkasteltu kokonaisuutena. Märkätilaprosessin re-engineering-osaprojektin tavoitteena oli tarkastella märkätilan rakentamista organisaatiorajojen läpi menevänä prosessina ja kehittää sitä kokonaisuutena siten, että se on tehokas ja joustavasti sovellettavissa erilaisiin toteutusvaihtoehtoihin ja runkoratkaisuihin. Projekti toteutettiin yhteistyössä Optiroc Oy:n ja NCC Rakennus Oy:n kanssa. Työ tehtiin pääosin osapuolien yhteisissä workshopeissa, joita järjestettiin yhteensä viisi kpl. Tutkimus sisälsi seuraavat vaiheet: nykyisen märkätilaprosessin mallinnus, nykyiseen prosessiin liittyvien ongelmien määrittäminen, ongelmien syiden ja seurausten määrittäminen, kehitystavoitteiden asettaminen, kehitysehdotusten ideointi, kehittäminen sekä toimenpiteiden vienti käytäntöön. Tutkimuksen keskeisimpiä havaintoja on, että märkätilojen suunnitteluun ja suunnittelun ohjaukseen tulee panostaa selkeästi nykyistä enemmän. Nykyinen käytäntö jättää työmaille liikaa avoimia kysymyksiä. Etenkin korot ja kallistukset on suunniteltava huolella ja esitettävä asiakirjoissa selkeästi. Märkätilojen rakentamisessa tulee kiinnittää erityistä huomiota käytettävien materiaalien yhteensopivuuteen. Varminta on käyttää saman valmistajan tuotteita, joille on myönnetty järjestelmäsertifikaatti. Tämä on esitettävä suunnitelma- ja urakka-asiakirjoissa. Asia tulee käsitellä myös märkätilatyön aloituspalaverissa. Märkätilojen rakentaminen on sisävalmistusvaiheen tahdistava työvaihe, joten märkätilojen tuotannonsuunnitteluun tulee panostaa nykyistä enemmän. Lyhyen aikavälin tuotannonohjaukseen kehitetty Last Planner -menetelmä tarjoaa tähän hyvän apuvälineen. Toteutusvaiheen laadunvarmistus on haastava tehtävä, koska dokumentointia tulee tehdä useista eri työvaiheista ja mestoissa. Laadunvarmennusta helpottamaan on laadittu erityinen ohje, joka on ladattavissa Internetistä.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages43
ISBN (Electronic)951-38-6455-3
ISBN (Print)951-38-6454-5
Publication statusPublished - 2004
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
Number2239
ISSN1235-0605

Keywords

  • residential buildings
  • bathrooms
  • wet areas
  • wet area process
  • modeling
  • design
  • construction materials
  • last planner method
  • quality assurance

Cite this