Möjligheter till effektivare användning av värmeenergin i textilindustrin

Ralf Österlund

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Inom ramen för ett av energiavdelningen vid handels- och industriministeriet finansierat projekt har utvalda maskiners energiförbrukning i ett antal textilindustriers appreturavdelning undersökts och jämförts med den optimala förbukingen. Tyngdpunkten i undersökningen har lagts på spannramen, som används för fixering och torkning. Undersökningen har visat att tyget så gott som alltid övertorkas. Övertorkningen förorsakas av för låg hastighet. Det har i vissa fall varit möjligt att fördubbla spannramens hastighet. För att torkningen skall ske optimalt bör frånluften innehålla 0,1 - 0,15 kg H2O/kg torr luft. Enligt denna undersökningen är frånluftens fukthalt normalt endast 50 % av det optimala. Detta beror på att tyget övertorkas och på att frånluftmängden är alltför stor. Det har också varit möjligt att med I spannramen befintliga handinställbara reglerspjäll reducera frånluftmängden med 50 %. Vid torkning har spannramens verkningsgrad varit 20 - 65 %. Vid optimeringsförsök har den stigit till över 70 %. Fixeringar kan i princip utföras utan att avleda luft från spannramen. På grund av tygets föreningar är Luftbyte dock nödvändigt. Det har varit möjligt att reducera frånluftmängden med ca 50 %. Härvid sjönk spannramens oljeförbrukning 42 %. Spannramarnas energiförbrukning har vid mätningarna varit 1 - 2 GJ/h. Uppvärmningen sker vanligen med lätt brännolja, antingen med ett antal oljebrännare i själva spannramen eller med en hetoljepanna vars effekt då vanligen räcker till att uppvärma flera spannramar. En undersökningen av dessa pannor visade att verkningsgraden vanligen var betydligt lägre än vad tillverkaren har uppgett. Dessutom undersöktes möjligheten att minska en tvättmaskins vattenförbrukning. Denna omändrades så att den nu fungerar enligt motstromprincipen varvid vattenförbrukningen minskade från 28 m3/h tilL ca 10 m3/h.
Original languageSwedish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages102
ISBN (Print)951-38-1870-5
Publication statusPublished - 1983
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports
Number225
ISSN0358-5077

Keywords

  • textile industry
  • energy
  • recovery

Cite this