Maan arvonmuodostus kuntien raakamaakaupoissa: Dissertation

Olavi Myhrberg

Research output: ThesisDissertationMonograph

Abstract

Tutkimuksessa selvitettiin empiirisen aineiston avulla, mitkä tekijät vaikuttavat raakamaan arvoon ja hintaan sekä tekijöiden vaikutaksen voimakkuutta ja suuntaa. Samalla selvitettiin, onko mahdollista soveltaa raakamaan arviointiin muuttujien regressioanalyysillä tehtyyn samanaikaiseen ratkaisemiseen perustuvaa yhtälöä eli hintamallia. Lisäksi tarkasteltiin raakamaakauppojen soveltavuutta havainnoiksi tilastollisiin analyyseihin. Tutkimuksen mukaan tärkeimmät raakamaan arvoon ja/tai hintaan vaikuttavat tekijät olivat yleinen hintakehitys (korjattu elinkustannusindeksi), keskustaetäisyys, alueen koko, kaavoitusvaihe ja topografia. Tekijöiden vaikutuksen voimakkuus ja suunta saattoi olla erilainen eri tilanteissa ja erilainen kaupungeissa kuin muissa kunnissa. Monimuuttujaisten hintamallien tehokkuus ja tarkkuus olivat vain kuntatasolla riittävät tämän menetelmän soveltamiseksi yksittäisen raakamaakohteen arviointiin. Raakamaakaupoissa maksetut hinnat eivät ole riippumattomia ja samanpainoisia siten, kuin tilastollisilta havainnoilta vaaditaan. Tilastollisia menetelmiä voidaan raakamaan arvioinnissa silti käyttää, mutta lopputulos, joka hintamallilla saadaan, olisi aina tarkistettava käytännöllisen arviointikokemuksen ja paikallistuntemuksen avulla.
Original languageFinnish
QualificationDoctor Degree
Award date3 Sept 1984
Place of PublicationEspoo
Publisher
Print ISBNs951-38-2021-1
Publication statusPublished - 1984
MoE publication typeG4 Doctoral dissertation (monograph)

Keywords

  • real property
  • rawland
  • undeveloped land
  • land with planning chance

Cite this