Maarakentamisen elinkaariarviointi: Ympäristövaikutusten laskentaohjelma

Jutta Laine-Ylijoki, Ulla-Maija Mroueh, Kari Wellman, Esa Mäkelä

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  Tämän "Maarakentamisen elinkaariarviointi" -tutkimuksen toisen vaiheen tavoitteena oli siirtää ensimmäisessä vaiheessa esitetty suositus käytännössä hyödynnettäväksi malliksi ja luoda laskentaohjelma tavallisimpien tierakenteiden elinkaarenaikaisten ympäristövaikutusten laskemiseksi ja vertailemiseksi. Lisäksi täydennettiin ensimmäisessä vaiheessa hankittuja tietoja esimerkiksi luonnonmateriaalien liukoisuuksista sekä maan käytön arvioinnista. Tutkimuksessa luotu Excel-pohjainen laskentaohjelma soveltuu erilaisten maarakentamisessa käytettävien päällys- ja pohjarakenteiden ympäristökuormitusten rutiininomaiseen laskentaan, kun maarakenteiden elinkaariarviointi toteutetaan julkaisussa "Maarakentamisen elinkaariarviointi" /Eskola et al. 1999/ esitettyjen periaatteiden mukaisesti. Lähtökohtana on suunnittelijan määrittelemä tierakenne tai osa rakenteesta, johon tarvittavat materiaalit ja rakenneosien paksuudet on määritetty. Lisäksi tulee tuntea työmaalle tuotavien ja sieltä muualle kuljetettavien materiaalien kuljetusmatkat ja -tavat, materiaalin liukoisuustiedot sekä sivutuotteiden kuljetusmatkat läjitysalueelle. Laskentaohjelma sisältää yleisimmät maarakentamisen materiaalit ja rakenteet. Sitä voidaan tarvittaessa myös laajentaa uusilla materiaaleilla, rakenneosilla tai rakennevaihtoehdoilla. Lisäksi ohjelmaa on laajennettu eri tien päällysrakenteiden vertailua varten erillisellä vertailun mahdollistavalla laskentataulukolla. Vertailuohjelmassa rakennevaihtoehtojen ympäristökuormituksia voidaan vertailla sellaisenaan, suhteutettuina tai pisteytettyinä. Ohjelma sisältää useita valmiita graafisia malliesityksiä. Eri materiaalien vertailtavuuden parantamiseksi ja koko rakenteen maaperään kohdistuvien haittojen arvioimiseksi selvitettiin myös muutamien, tierakenteissa yleisten luonnonmateriaalien sekä sivutuotteista masuunihiekan liukoisuutta. Saatuja liukoisuustuloksia hyödynnettiin ympäristökuormituslaskentamenettelyn liukoisuusarvioinnin tietoaineiston täydentämisessä. Julkaisussa käsitellään myös maan käytön arviointimenetelmien nykytilannetta sekä olemassa olevaa kirjallisuutta. Mahdollisina arviointimenetelminä esitetään pisteytykseen tai materiaalikohtaisen maankäyttöpinta-alan tarkasteluun perustuvat menettelyt.
  Original languageFinnish
  Place of PublicationEspoo
  PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
  Number of pages58
  ISBN (Electronic)951-38-5637-2
  ISBN (Print)951-38-5636-4
  Publication statusPublished - 2000
  MoE publication typeD4 Published development or research report or study

  Publication series

  SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
  Number2014
  ISSN1235-0605

  Keywords

  • road construction
  • life cycle analysis
  • modelling
  • calculation
  • environmental impacts
  • byproducts
  • transportation
  • emissions
  • energy
  • fuels

  Cite this