Maarakentamisen elinkaariarviointi: Ympäristövaikutusten laskentaohjelma

Jutta Laine-Ylijoki, Ulla-Maija Mroueh, Kari Wellman, Esa Mäkelä

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tämän "Maarakentamisen elinkaariarviointi" -tutkimuksen toisen vaiheen tavoitteena oli siirtää ensimmäisessä vaiheessa esitetty suositus käytännössä hyödynnettäväksi malliksi ja luoda laskentaohjelma tavallisimpien tierakenteiden elinkaarenaikaisten ympäristövaikutusten laskemiseksi ja vertailemiseksi. Lisäksi täydennettiin ensimmäisessä vaiheessa hankittuja tietoja esimerkiksi luonnonmateriaalien liukoisuuksista sekä maan käytön arvioinnista. Tutkimuksessa luotu Excel-pohjainen laskentaohjelma soveltuu erilaisten maarakentamisessa käytettävien päällys- ja pohjarakenteiden ympäristökuormitusten rutiininomaiseen laskentaan, kun maarakenteiden elinkaariarviointi toteutetaan julkaisussa "Maarakentamisen elinkaariarviointi" /Eskola et al. 1999/ esitettyjen periaatteiden mukaisesti. Lähtökohtana on suunnittelijan määrittelemä tierakenne tai osa rakenteesta, johon tarvittavat materiaalit ja rakenneosien paksuudet on määritetty. Lisäksi tulee tuntea työmaalle tuotavien ja sieltä muualle kuljetettavien materiaalien kuljetusmatkat ja -tavat, materiaalin liukoisuustiedot sekä sivutuotteiden kuljetusmatkat läjitysalueelle. Laskentaohjelma sisältää yleisimmät maarakentamisen materiaalit ja rakenteet. Sitä voidaan tarvittaessa myös laajentaa uusilla materiaaleilla, rakenneosilla tai rakennevaihtoehdoilla. Lisäksi ohjelmaa on laajennettu eri tien päällysrakenteiden vertailua varten erillisellä vertailun mahdollistavalla laskentataulukolla. Vertailuohjelmassa rakennevaihtoehtojen ympäristökuormituksia voidaan vertailla sellaisenaan, suhteutettuina tai pisteytettyinä. Ohjelma sisältää useita valmiita graafisia malliesityksiä. Eri materiaalien vertailtavuuden parantamiseksi ja koko rakenteen maaperään kohdistuvien haittojen arvioimiseksi selvitettiin myös muutamien, tierakenteissa yleisten luonnonmateriaalien sekä sivutuotteista masuunihiekan liukoisuutta. Saatuja liukoisuustuloksia hyödynnettiin ympäristökuormituslaskentamenettelyn liukoisuusarvioinnin tietoaineiston täydentämisessä. Julkaisussa käsitellään myös maan käytön arviointimenetelmien nykytilannetta sekä olemassa olevaa kirjallisuutta. Mahdollisina arviointimenetelminä esitetään pisteytykseen tai materiaalikohtaisen maankäyttöpinta-alan tarkasteluun perustuvat menettelyt.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages58
ISBN (Electronic)951-38-5637-2
ISBN (Print)951-38-5636-4
Publication statusPublished - 2000
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
Number2014
ISSN1235-0605

Keywords

  • road construction
  • life cycle analysis
  • modelling
  • calculation
  • environmental impacts
  • byproducts
  • transportation
  • emissions
  • energy
  • fuels

Cite this