Maatalouskoneiden turvallisuus tasoristeyksissä

Jouni Hytönen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Kahdessa Siilinjärvi–Viinijärvi-rataosan tasoristeyksessä tutkittiin heinä- ja elokuussa 2004 erilaisten maatalouskoneiden tasoristeyksen ylitysaikoja. Maatalouskoneiden yli-tysajoista ei ollut olemassa aikaisempaa tietoa. Tutkimuksen tarkoituksena oli myös luoda kuvaus yleisimmistä tasoristeyksissä liikkuvista maatalouskoneista ja arvioida, riittävätkö nykyiset Ratateknillisten määräysten ja ohjeiden näkemävaatimukset takaamaan maatalo-uskoneille turvalliset ylitykset. Tutkimuksessa mitattiin traktorin, traktorin ja työkoneen, traktorin ja kuormatun/tyhjän perävaunun, traktorin, työkoneen ja perävaunun, traktorin ja kahden kuormatun perävau-nun sekä leikkuupuimurin ylitysajat. Traktori ja mittauksessa käytetty pienikokoinen leikkuupuimuri ylittivät radan melko nopeasti (ylitysajat keskimäärin 7 sekuntia). Trakto-rin ja kuormatun lieteperävaunun yhdistelmän ylitysaika oli alamäkeen noin 11 sekuntia ja ylämäkeen noin 13 sekuntia. Lieteperävaunu on perävaunuista suurikokoisimpia ja raskaimpia, joten traktorin muiden perävaunujen ylitysajat jäävät näiden arvojen alle. Pisimmän ylitysajan vaati traktorin, silppurin ja perävaunun yhdistelmä, alamäkeen noin 15 sekuntia ja ylämäkeen noin 16 sekuntia. Nämä ajat olivat jopa pidempiä kuin traktorin ja kahden kuormatun perävaunun ylitysajat (alamäkeen noin 13 sekuntia ja ylämäkeen noin 15 sekuntia). Tutkimukseen ei saatu mukaan suurikokoista leikkuupuimuria sekä erikoiskoneita kuten perunan- ja sokerijuurikkaannostokonetta. Suurten leikkuupuimurien leikkuupöytä täytyy irrottaa kuljetuksen ajaksi, jolloin puimuri hinaa sitä erillisessä perävaunussa. Perunan- ja juurikkaannostokoneet ovat kömpelöitä ja hidasliikkeisiä. On mahdollista, että edellä mainittujen koneiden ylitysajat ovat pidempiä kuin tässä tutkimuksessa saadut maksi-miarvot. On myös mahdollista, että määräysten mukaiset näkemät eivät riitä takaamaan turvallista ylitystä, jos tasoristeystä ylittää maksimimittainen traktorin ja kahden perävau-nun yhdistelmä. Tällöin ylitysaika saattaa olla pidempi kuin kuorma-auton ja varsinaisen perävaunun muodostaman 25,25 metrin pituisen yhdistelmän. Jos odotustasanteet ovat huonommat kuin tasoristeyksessä, jossa mittaukset suoritettiin, pidentää se myös ylitysai-koja. Maatalouskoneiden turvallisuutta tasoristeyksissä voitaisiin parantaa aloittamalla näkemi-en raivaus jo kauempana radasta kuin nykyisten määräysten edellyttämästä kahdeksan metrin päästä. Ylityspäätös tulisi voida tehdä tasaisella alustalla seisten. Muutos parantai-si myös etukuormaimellisten traktorien turvallisuutta. Toinen turvallisuuden parantamis-keino olisi luoda järjestelmä, josta voisi kysyä ylitysluvan vaaralliseen tasoristeykseen. Aluksi luvan saisi puhelimitse, myöhemmin mahdollisesti automaattisesti tekstiviestitse. Vaaralliset tasoristeykset, joissa on säännöllistä liikennettä, voitaisiin turvata tasoristeys-valoilla.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages43
Publication statusPublished - 2004
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesVTT Tutkimusraportti
NumberRTE4072

Keywords

  • level crossing
  • railway safety
  • sight distance
  • agricultural tractor

Cite this