Maatutkaluotaus siltakansien tarkastuksessa

Translated title of the contribution: Radar as applied to evaluation of bridge decks

Hannele Kuosa

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tutkimuksen alkuosa sisältää katsauksen, jossa esitellään maatutkaluotauksessa tarvittava laitteisto ja luotauksen teoreettiset perusteet seka tarkastellaan yleisesti maatutkaluotauksen käyttöä siltakansien tarkastuksessa. Kokeellisessa tutkimuksessa käsitellään tuloksia, joita saatiin kahdeksan sillan maatutkaluotauksessa ja verrataan niitä poranäytetietojen ja joidenkin siltojen vauriokartoitusten antamaan tietoon. Tulosten perusteella maatutkaluotauksella on yleensä mahdollista kartoittaa suojabetonin selvät vaurioalueet, vaikka useita yksittäisiä ongelmia ilmenikin. Lisäksi joissakin silloissa tulos muodostui kokonaisuudessaan virheelliseksi. Tuloksen luotettavuutta on mahdollista parantaa siltakannen poranäytetietojen sekä muun siltakannesta saatavan esitiedon antaman tuen avulla. Tutkimusaineisto sisälsi vain vähän laatan yläosan vauriokohtia. Laatan vaurioiden kartoitus oli nyt saatujen tulosten perusteella ongelmallista. Asfaltin ja suojabetonin kerrospaksuuksien määrittämiseen maatutkaluotaus soveltuu melko hyvin erityisesti, jos käytettävissä on esimerkiksi joistakin poranäytteistä saadut tiedot kerrospaksuuksista. Tämän tutkimuksen perusteella maatutkaluotaus ei vielä sovellu laajamittaisesti käytettäväksi Suomessa siltakansien tarkastusmenetelmänä. Sitä on kuitenkin mahdollista kehittää edelleen etsimällä ratkaisut nyt ilmenneisiin ongelmiin. Myös uusien laitteistojen ja analysointiohjelmien ja -menettelytapojen avulla tulosta voitaneen parantaa. Tämä edellyttää jatkotutkimuksia Suomen silloilla, jotta myös ulkomailta saatava tieto ja uudet laitteistot ovat hyödynnettävissä. Lisäksi on oleellista selvitää, minkä vauriokartoituksen ja muun maatutkaluotauksessa saatavan tiedon tarkkuustason toivotaan olevan suhteessa luotaukseen ja tulosten analysointiin käytettävään työmäärään.
Translated title of the contributionRadar as applied to evaluation of bridge decks
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages82
ISBN (Print)951-38-4375-0
Publication statusPublished - 1993
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
Number1481
ISSN1235-0605

Keywords

 • radar detection
 • radar equipment
 • penetration tests
 • reviews
 • inspection
 • bridge decks
 • pavements
 • condition monitoring
 • covering
 • surface defects
 • damage
 • surveys
 • utilization
 • reliability
 • thickness
 • bituminous concretes

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Radar as applied to evaluation of bridge decks'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this