Mallasohran ja maltaan homogeenisuus ja siihen vaikuttavat tekijät

Silja Home

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Abstract

Homogeenisuudesta tulee aina määritellä, mitä ominaisuutta ja mitä tasoa tarkoitetaan. Ohraerien sisällä on jyvien välinen, luontainen hajonta useiden ominaisuuksien suhteen. Tästä ei kuitenkaan ole olemassa systemaattisesti kerättyä tietoa, vaan useimmiten on eräkohtainen keskiarvotulos edustavasta näytteestä. Kehitteillä olevien yksijyvämenetelmien tullessa automaattisiksi tietoa hajonnoista saadaan enemmän. Tutkimustulokset ovat antaneet uutta tietoa viljelytekniikan, kasvuolojen ja varastoinnin vaikutuksista erän sisäiseen laadun hajontaan ja mandollisuuksista hajonnan pienentämiseen. Mallastamoissa on toteutettu toimenpiteitä, joilla hajontaa erän sisällä pyritään hallitsemaan. Tärkeintä on kuitenkin, etta panimoilla käytössä oleva mallas toimii prosessissa ja tuottaa haluttua vierrettä ja olutta erästä toiseen. Tähän uskotaan päästävän, jos keskiarvolaatu valituilla mittareilla mitattuna pysyy lähes vakiona ja arvojen hajonta erän sisällä on mahdollisimman pieni. Tämän saavuttamiseksi tarvitaan koko ketjun toimenpiteitä. Erien koostaminen ja seostaminen koko ketjussa viljelijästä lähtien ovat hajonnan hallinnan kannalta avainkysymyksiä.
Original languageFinnish
Pages (from-to)133-139
JournalMallas ja Olut
Issue number5 / 2004
Publication statusPublished - 2004
MoE publication typeD1 Article in a trade journal

Cite this