Mallinnus ja akustinen mittaus

Panu Maijala

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tämä raportti on osa hankkeessa julkaistavaa kanavasovellusten ääntä koskevaa aineistoa. Raportissa on pohdittu äänen mittaamiseen ja mallintamiseen liittyviä ongelmia kanavasovelluksissa. Raportissa on myös kokeellinen osuus, jossa on evaluoitu yksinkertainen pääte-elin mallintamalla siinä virtauksen synnyttämä ääni, että mittaamalla se koeasetelmassa. Virtausmallinnuspalveluja tarjoavalta yritykseltä tilattu mallinnus jäi sille varattujen liian vähäisten resurssien vuoksi puutteelliseksi ja tieteellisesti järkevään vertailuun ei päästy. Raportin kokeellinen osuus kuitenkin osoittaa selkeästi seikat, joihin vastaavissa evaluoinneissa on kiinnitettävä huomiota ja resursseja. Muiden osaraporttien nimet ovat: Osa 1/3 Kanavien akustiikkaa (40 sivua). Osa 2/3 Virtausäänen syntyilmiöitä (27 sivua). Lisäksi raporttisarjaan kuuluu liite "Virtausopista" (42 sivua) virtausopin perusteista.
Original languageFinnish
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages41
Publication statusPublished - 2002
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesVTT Tuotteet ja tuotanto. Tutkimusraportti
NumberBTUO56-661041

Cite this