Malp - en modell för elmarknaden

Stefan Jakobsson, Juha Forsström

  Research output: Contribution to conferenceOther conference contributionProfessional

  Abstract

  En linjär deterministisk optimeringsmodell för den nordiska elmarknaden presenteras. I modellen beskrivs ett antal områden med olika konsumtions- och produktionsstruktur. Elektricitet kan utbytas mellan områdena och med externa områden med beaktande av transmissionsbegränsningar. Värmekraftproduktionen beskrivs som en väntevärdeskurva för marginalkostnader och vattenkraft modelleras med vattenmagasin. Lösning av modellen genererar värden för många storheter, bl. a. marginell produktionskostnad, vilket kan tolkas som ett jämviktspris för en spotmarknad. Modellen kan användas till att prediktera framtida prisutveckling på marknaden med följande antaganden: marknaden är ideal och aktörernas förväntningar på prisutvecklingen lämnas obeaktade. Den största fördelen med en modell av den beskrivna typen är att den kombinerar tillgänglig informationen om framtida produktionskostnader, vattentillgång och elkonsumtion. Under år 2000 kommer vi att utvidga modellen med stokastiska komponenter för att kunna beräkna de prisvariationer som kan uppstå beroende på osäkerhet i ingångsdata.
  Original languageSwedish
  Number of pages10
  Publication statusPublished - 2000
  MoE publication typeNot Eligible
  EventEnergimodeller 2000 - Chalmers, Göteborg, Sweden
  Duration: 11 Jan 200012 Jan 2000

  Conference

  ConferenceEnergimodeller 2000
  Country/TerritorySweden
  CityGöteborg
  Period11/01/0012/01/00

  Cite this