Matala- ja keskiaktiivisen ydinjätteen loppusijoituksen mikrobiologiset riskit Suomessa

Minna Vikman, Merja Itävaara, Leena Carpén

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  Korkea-aktiivisen käytetyn polttoaineen lisäksi ydinvoimalaitoksen käytön aikana syntyy matala- (LLW) ja keskiaktiivista jätettä (ILW), jota sanotaan voimalaitosjätteeksi. Tässä kirjallisuuskatsauksessa on selvitetty matala- ja keskiaktiivisen voimalaitosjätteen geologiseen loppusijoitukseen liittyviä mikrobiologisia riskejä Suomessa. Ydinvoimaloiden matala-aktiivinen jäte koostuu mm. suojavaatteista, palokankaista, muoveista ja metalleista. Keskiaktiiviset jätteet sisältävät pääasiassa veden puhdistuksessa käytettyjä ioninvaihtohartseja ja haihdutinkonsentraatteja, jotka kiinteytetään joko bitumiin tai betoniin. Matala- ja keskiaktiivinen jäte pakataan hiiliterästynnyreihin ja betonilaatikoihin, jotka loppusijoitetaan 60-110 metrin syvyyteen kallioperässä sijaitseviin luolastoihin ja siiloihin. Suurimmat mikrobiologiset riskit liittyvät orgaanisen aineksen hajoamiseen sekä metallien korroosioon. Mikrobitoiminta voi heikentää vapautumisesteiden toimivuutta ja edistää radionuklidien kulkeutumista pois loppusijoituksesta pohjaveteen ja rakovyöhykkeitä pitkin biosfääriin saakka. Orgaaninen materiaali voi hajota mikrobiologisesti, kemiallisesti, säteilyn vaikutuksesta tai sitten kyse voi olla myös usean eri mekanismin yhteisvaikutuksesta. Hajoamisen tuloksena muodostuvat yhdisteet voivat lisätä mikrobiaktiivisuutta, edistää metallien korroosiota ja/tai ne voivat kompleksoitua radionuklidien kanssa lisäten niiden liukoisuutta ja kulkeutumista. Mikrobit voivat myös pelkistää tai hapettaa radionuklideja ja muuttaa tällöin niiden liukoisuutta. Mikrobiyhteisöjen aktiivisuutta ja toimintaa säätelevät pääasiassa saatavilla olevat ravinteet ja alkuaineet sekä loppusijoitustilan olosuhteet. Erityisen tärkeitä mikrobien toimintaan vaikuttavia tekijöitä ovat pH, lämpötila, redox-olosuhteet ja radioaktiivinen säteily.
  Original languageFinnish
  PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
  Number of pages41
  ISBN (Print)978-951-38-8457-4
  Publication statusPublished - 2016
  MoE publication typeD4 Published development or research report or study

  Publication series

  SeriesVTT Technology
  Number273
  ISSN2242-1211

  Keywords

  • nuclear waste
  • final disposal
  • low-level waste
  • intermediate-level waste
  • LLW
  • ILW
  • degradation
  • microbe

  Cite this