Matalaemissiivinen ja tutkasäteitä absorboiva hybridimaali

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  Hankkeen tavoitteena on kehittää hybridimaali, jolla on samanaikaisesti tutka-absorptio ja IR-suoja. IR-suojassa on tavoitteena matalaemissiivinen ratkaisu, jolloin kuumat kohdat eivät erottuisi niin helposti ympäristöstä. Aiemmin on tutkittu suojauksia erikseen, nyt oli tarkoitus yhdistää nämä kaksi erillistä suojaa samaan pinnoiteratkaisuun. Projektissa tutkittiin ja kehitettiin vaihtoehtoja täyteainepartikkeleiden tasaisen jakautumisen varmistamiseksi maalikerroksessa. Perusmaaliksi valittiin 2-komponenttinen polyuretaanilakka. Tutkasäteitä absorboiva maalikerros toteutettiin rautakarbonyyli (Fe) täytepartikkeleiden avulla. IR-suojaa varten valittiin maalin täyteaineeksi alumiinihiutaleet (Al). Maalikerros päädyttiin toteuttamaan kaksikerrosratkaisuna, jossa alempi kerros koostuu tutkasäteitä absorboivasta maalista ja sen päällä oleva, ulompi kerros toimii matalaemissiivisenä IR- suojana. Maalikerroksille tehtyjen mikroskooppitarkastelujen pohjalta voitiin todeta täyteainepartikkeleiden jakautuneen tasaisesti koko maalikerroksen poikkileikkauksen alueelle: tutkimuksessa ei havaittu täytepartikkeleiden sedimentoitumista maalikerroksen pohjalle. IR-mittaukset suoritettiin lämpöhaudemittauksina, joissa havaittiin maaliin seostettujen Al-hiutaleiden täyteainepitoisuuden ja emissiviteettiarvon välillä johdonmukainen riippuvuus. Emissiviteettiarvo oli säädettävissä tasolle 0.70 - 0.77 seostuksen avulla. Tutka-absorptiomittauksissa todettiin rautakarbonyyliseostuksen toimivan kohtuullisen hyvin. Lisäksi ohuen Al-maalikerroksen ei todettu antavan merkittäviä sähköisiä tai magneettisia häiriöitä mittaustuloksiin tutka-absorptiopuolella. Optimaalisella maalikerroksen paksuudella on mahdollista saavuttaa noin 12dB:n heijastusvaimennus 10 GHz:n taajuusalueella. Projektin loppuvaiheessa testattiin Al-hiutaleilla seostetun maalin toimivuus ruiskumaalauksessa. Testeissä voitiin ruiskumaalata projektissa kehitettyä maalia mm. teräs,- vaneri- ja lasialustoille.
  Original languageEnglish
  Place of PublicationHelsinki
  PublisherPuolustusministeriö
  ISBN (Print)978-951-25-2286-6
  Publication statusPublished - 2011
  MoE publication typeD4 Published development or research report or study

  Publication series

  SeriesMaanpuolustuksen tieteellinen neuvottelukunta. Raporttisarja B
  Number803
  Volume2011
  ISSN0357-7546

  Fingerprint

  Dive into the research topics of 'Matalaemissiivinen ja tutkasäteitä absorboiva hybridimaali'. Together they form a unique fingerprint.

  Cite this