Matka-ajan ajantasainen ennustaminen: Pilottikokeilu

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tutkimuksen tavoitteena oli kuvata ajantasainen malli, joka ennusti matka-aikaa kaksi-kaistaiselle päätiejaksolle kenttämittausten perusteella. Tutkimus jakautui kahteen osaan: Ensin arvioitiin ennustemallin toimintaa pilottikokeilun perusteella. Tämän jälkeen selvi-tettiin, voitaisiinko mallin toimintaa parantaa tilanteissa, joissa tulokset eivät olleet tyy-dyttäviä. Ennustemallit perustuivat monikerrosperseptronineuroverkkoihin. Arvioinnin päätulokset osoittivat, että ennustemalli oli parempi kuin nykyinen, ei-ennustava järjes-telmä. Erään tieosan ennustemalli ei kuitenkaan suoriutunut tehtävästään pilottikokeilun aikana yhtä hyvin kuin mallin tekovaiheen tulosten perusteella odotettiin. Tämä saattoi olla seurausta siitä, että ruuhkailmiö oli muuttunut hieman. Mallin jatkokehityksen pää-tulokset osoittivat, että mallia voitiin parantaa huomattavasti, kun neuroverkko opetettiin uudella aineistolla. Tutkimuksen tärkein johtopäätös oli, että jopa yksinkertainen malli, joka tekee lyhyen aikavälin matka-aikaennusteita neuroverkon avulla, parantaa matka-aikatiedon laatua huomattavasti verrattuna suoraan mittauksiin perustuviin matka-aika-arvioihin.
Original languageFinnish
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages26
Publication statusPublished - 2004
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesVTT Tutkimusraportti
NumberRTE474/04

Keywords

  • Travel time
  • traffic information
  • neural networks
  • modeling

Cite this