Matkanopeudet kaksikaistaisilla pääteillä: Seurantatietojen käyttö liikenneturvallisuustyössä

Riikka Rajamäki

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Liikennevirasto seuraa ajantasaisesti matka-aikoja vilkkaimmilla maanteillä. Tämän työn tavoitteena oli kokeilla koottujen tietojen soveltumista matkanopeuksien ja ohitusmäärien tutkimiseen ja tilastointiin, erityisesti liikenneturvallisuustyön tietotarpeiden näkökulmasta. Työssä tutkittiin vuoden 2010 matkanopeuksia 66 seurantalinkillä, jotka olivat yksiajorataisilla pääteillä ja joiden pituus oli keskimäärin 30 km. Ohitustiheyttä tutkittiin seitsemällä linkillä. Matka-aikojen seurantajärjestelmän tiedot sopivat hyvin nopeustutkimuksiin, kunhan tiedoista rajataan pois selvästi poikkeavat nopeushavainnot. Rajatusta aineistosta lasketut matkanopeudet vastaavat erittäin hyvin pistenopeusmittausten perusteella tiedettyjä pääteiden keskimääräisiä nopeuksia. Matkanopeustiedot ovat hyödyllisiä, kun halutaan saada selville, millä tiejaksoilla ylinopeudet ovat yleisiä. Kesäkauden matkanopeus oli vuonna 2010 tutkimusaineistona olleilla yksiajorataisilla pääteillä keskimäärin 90,6 km/h ja talvikauden matkanopeus 85,5 km/h. Kesäkauden matkanopeus oli yleisimmin noin 2 km/h tien nopeusrajoitusta alempi. Talvikauden matkanopeus oli 80 km/h talvirajoituksen teillä nopeusrajoitusta korkeampi, korkeamman nopeusrajoituksen teillä taas nopeusrajoitusta alempi. Matkanopeus korreloi nopeusrajoituksen lisäksi liikennemäärän, tietyypin, tienvarren asutuksen ja automaattisen nopeusvalvonnan kanssa. Matka-aikojen seurantajärjestelmän tiedot sopivat ohitustutkimuksiin vain silloin, kun seurantajärjestelmä rekisteröi suuren enemmistön tiellä ajavista autoista. Tällöinkin havaitut ohitustiheydet näyttävät olevan merkittävästi pienempiä kuin ohitustutkimuksissa. Näin ollen matka-aikojen seurantajärjestelmän tiedoista lasketut ohitustiheydet ovat vertailukelpoisia vain keskenään.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages78
ISBN (Electronic)978-951-38-7617-3
ISBN (Print)978-951-38-7616-6
Publication statusPublished - 2012
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Technology
Number6
ISSN2242-1211

Keywords

  • speed
  • overtaking
  • road safety

Cite this