Matkapuhelimella koskettamiseen perustuva vuorovaikutus: Tapaus ikääntyneiden ateriapalvelu: Pro gradu

Juha Häikiö

  Research output: ThesisMaster's thesis

  Abstract

  Tämän tutkimuksen lähtökohtana on väestön ikääntyminen yhteiskunnassa. Lähtöoletuksena on, että uusiin teknologioihin perustuvilla sovelluksilla voidaan tukea ikääntyneiden itsenäistä selviytymistä ja parantaa heidän elämänlaatuaan. Tutkimuksen ensisijaisena tavoitteena on ollut selvittää matkapuhelimella koskettamiseen perustuvan käyttöliittymän ja siihen liittyvän interaktiotekniikan soveltuvuutta ikääntyneille ateriapalvelun asiakkaille. Tutkimus keskittyy tarkastelemaan myös kenttäkokeessa käytetyn ateriapalvelun hyväksyttävyyttä ikääntyneiden ateriapalvelusasiakkaiden joukossa. Tutkimus perustuu kirjallisuuskatsaukseen ja kenttäkokeeseen, jossa ikääntyneet ateriapalvelun asiakkaat käyttivät matkapuhelimella koskettamiseen perustuvaa ateriapalvelua valitessaan päivittäisen ateriansa. Kenttäkokeessa tiedonkeruumenetelminä käytettiin haastattelua, havainnointia ja päiväkirjaa. Kenttäkokeen avulla kerättiin ikääntyneiden käyttäjien käyttäjäkokemuksia heidän käyttäessään uutta ateriapalvelua. Ikääntyneet ateriapalvelun asiakkaat omaksuivat koskettamiseen perustuvan käyttöliittymän käytön helposti saatuaan lyhyen koulutuksen sen käyttöön. Kaikki ikääntyneet eivät kuitenkaan kokeneet uutta palvelua itselleen tarpeelliseksi. Vaikka tutkimukseen osallistunut ikääntyneiden joukko edustaa ikäjakaumaltaan laajasti eriikäisiä ikääntyneitä henkilöitä, tapaustutkimuksellisen luonteen vuoksi tutkimus ei tee laajoja yleistyksiä. Tutkimus antaa uutta tietoa koskettamiseen perustuvan interaktiotekniikan soveltuvuudesta ikääntyneille henkilöille, jotka tarvitsevat tukipalveluja elämänlaatunsa parantamiseksi.
  Original languageFinnish
  QualificationMaster Degree
  Awarding Institution
  • University of Oulu
  Place of PublicationOulu
  Publisher
  Publication statusPublished - 2007
  MoE publication typeG2 Master's thesis, polytechnic Master's thesis

  Cite this