Mekaanisen metsäteollisuuden energiatutkimus 1980-1982: Energian kulutus tuotteiden kuljetuksissa

Jussi Hackman, Jukka Kivimäki

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Mekaanisen metsäteollisuuden tuotekuljetusten energiankulutus kotimaan liikenneverkossa vuonna 1979 oli 1,01 milj. GJ. Tämä vastaa 28,20 milj. litraa dieselpolttonestettä ja noin 2,5 % kaikkien tavarankuljetusten energiankulutoksesta. Kulutuksen rahallinen arvo 1.4.1981 kuluttajahinnoin oli noin 61 miljoonaa mk. Tuotteita kuljetettiin kaikkiaan 6,90 miljoonaa tonnia, ja kuljetussuorite oli 1,16 miljardia tkm. Tuotteiden merikuljetuksissa kulutus oli 3,79 milj. GJ. Keskimääräinen energiatehokkuus oli tutkituissa kuljetaksissa maanteillä 0,75 tkm/MJ ja rautateillä 2,96 tkm/MJ. Kotimaan kuljetuksissa energiatehokkuus oli 0,72 tkm/MJ ja kotimaan liikenneverkon vientikuljetuksissa 2,11 tkm/MJ. Maantiekuljetusten osuus kulutuksesta oli 795 000 GJ ja rautatien osuus 211 800 GJ. Tavararyhmistä sahatavaran osuus oli suurin, 433 700 GJ, mikä on 43 % tutkittujen kuljetusten energiankulutuksesta. Kuljetetut tonnimäärät jakautuivat maanteiden ja rautateiden kesken suhteessa 69/31. Kuljetussuorite jakautui suhteessa 44/56 ja kokonaisenergiankulutus suhteessa 79/21. Keskimääräinen kuljetusetäisyys maanteillä oli 109 km ja rautateillä 311 km. Mitä pitemmälle jalostettu tuote on, sitä suurempi on autokuljetusten osuus tuotteen kuljetuksissa. Mitä suorempi osa toimitaksista menee kotimaahan, sitä suurempi on tiekuljetusten osuus. Energiankulutuksen vähentämiseen on jonkin verran mahdollisuuksia pienentämällä tyhjänhajoa, kehittämällä kuljetuskalustoa ja lisäämällä rautateiden ja toistaiseksi merkityksetöntä vesiteiden osuutta.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages41
ISBN (Print)951-38-1413-0
Publication statusPublished - 1982
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita
Number102
ISSN0358-5085

Cite this