Mekaanisen metsäteollisuuden energiatutkimus 1980-1982: Energian säästäminen kuitulevymassan valmistuksessa

Antti Järvi

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Selvitetään, voidaanko kuitulevymassan valmistuksessa säästää energiaa lisäämällä sopivaa kemikaalia esilämmitysvaiheessa hakkeeseen tai johtamalla jauhimelta poistuvaa hönkähöyryä hakesiiloon. Kemikaalien vaikutusta tutkittiin sekä laboratorio- että tehdaskokein. Kemikaaleina käytettiin lipeää (NaOH) ja natriumbisulfaattia (NaHSO3). Vaikka tulokset osoittivat säästöä sähköenergian kulutuksessa, ei saavutettava hyöty ole niin suuri, että se kattaisi kemikaalikustannukset. Lisärasituksena on vielä jätevesikuormituksen kasvu etenkin lipeää käytettäessä. Hönkähöyryn hyväksikäytön tutkimiseen liittyi sopivan laitteiston kehittely. Kokeet osoittivat, että johtamalla jauhimelta vapautuvaa höyryä hakesiiloon, voidaan alentaa esilämmitykseen kuluvan tuoreen höyryn määrää. Saavutettava säästö on noin 125 kg höyryä tuotettua massatonnia kohden. Jos arvioidaan lämpöenergian hinnaksi 32 mk/GJ, päästään edellä mainituilla toimenpiteillä noin 11 markan säästöön massatonnia kohden. Tehtaiden, jotka voivat hyödyntää hönkähöyryä kuvatulla tavalla, yhteinen vuosituotanto kuitulevyä on noin 125 000 t. Tämä merkitsee mahdollisuutta säästää 1,4 milj. markkaa vuodessa. Tarvittavat investoinnit ovat noin 150 000 mk.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages54
ISBN (Print)951-38-1663-X
Publication statusPublished - 1983
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports
Number149
ISSN0358-5077

Cite this