Mekaanisen metsäteollisuuden energiatutkimus 1980-1982: Kuitulevyteollisuuden energiankulutus

Arto Usenius, Antti Järvi

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Kuitulevyn valmistuksen energiankulutus vuonna 1979 selvitettiin kyselyn avulla. Lomakkeet lähetettiin Suomen viidelle kuitulevytehtaalle, jotka kaikki vastasivat kyselyyn. Kuitulevyteollisuuden kokonaistuotanto vuonna 1979 oli noin 160 000 t, josta noin puolet oli kovaa kuitulevyä, neljännes huokoista kuitulevyä ja viidennes jatkojalosteita. Puuraaka-aineen kulutus valmistettua kuitulevytonnia kohti oli keskimäärin 2,7 m3. Välittömien työtuntien tarve oli keskimäärin 4,8 h/t. Vuosikapasiteettia ja vuosituotantoa kohti laskettuna installoidun tehon arvot olivat keskimäärin 199 W/t ja 295 W/t. Massan valmistusvaiheessa oli noin 2/3 installoidusta tehosta. Energian ominaiskulutus sähkön osalta vaihteli 467 kWh/t:sta 805 kWh/t:iin tuotannolla painotetun keskiarvon ollessa 638 kWh/t. Lämpöenergian kulutus vaihteli 7,03 GJ/t:sta 9,12 GJ/t:iin tuotannolla painotetun keskiarvon ollessa 7,81 GJ/t. Lämmön osuus energiankulutuksesta oli tehtailla keskimäärin 77 %. Eniten sähköenergiaan kuluttava prosessivaihe oli massan valmistus, jossa kului 60 70 % sähköenergiasta. Yli puolet lämpöenergiasta tarvittiin kuitulevyn puristuksessa ja kuivauksessa. Suomen kuitulevyteollisuudessa käytettiin vuonna 1979 103 GWh (370 TJ) sähköenergiaa ja 1 259 TJ lämpöenergiaa.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages42
ISBN (Print)951-38-1808-X
Publication statusPublished - 1983
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports
Number187
ISSN0358-5077

Cite this