Mekaanisen metsäteollisuuden energiatutkimus 1980-1982: Lastulevyteollisuuden energiankulutus

Arto Usenius, Kyösti Koskela

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Lastulevyn valmistuksen energiankulutus vuonna 1979 selvitettiin kyselyn avulla. Lomakkeet lähetettiin kolmelletoista lastulevytehtaalle, joilta kaikilta saatiin vastaukset. Lastulevyteollisuuden kokonaistuotanto oli vuonna 1979 noin 790 000 m3, josta jalosteiden osuus oli viidesosa. Valmistettua lastulevykuutiometriä kohti tarvittiin puuraaka-ainetta keskimäärin 1,5 k-m3 ja välittömiä työtunteja 1,6 t. Vuosikapasiteettia kohti lasketun installoidun tehon arvot vaihtelivat 43 W/m3:sta 88 W/m3:iin, kun keskiarvo oli 57 W/m3. Suomen lastulevyteollisouden installoitu kokonaisteho oli noin 59 000 kW. Sähköenergian ominaiskulutus vaihteli 145 kWh/m3:stä 273 kWh/m3:iin, ja keskiarvo oli 57 W/m3. Lämpöenergian ominaiskulutus vaihteli 2,2 GJ/m3:stä 3,3 GJ/m3:iin, ja tuotannolla painotettu keskiarvo oli 2,74 GJ/m3. Lämmön osuus yhteenlasketusta energiankulutuksesta oli keskimäärin 79 %. Eniten sähköä kuluttavat prosessivaiheet olivat puun esikäsittely ja lastuaminen, joissa sähköenergian osuus kulutuksesta oli noin 30 %. Lastujen kuivauksen ja seulonnan osuus oli noin 20 %. Selvästi merkittävin lämpöenergiaa kuluttava prosessivaihe oli lastujen kuivaus, johon kului noin 80 % lämpöenergiasta. Suomen lastulevyteollisuudessa kulutettiin vuonna 1979 sähköä 145 GWh (521 TJ) ja lämpöä 2 169 TJ.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages50
ISBN (Print)951-38-1811-X
Publication statusPublished - 1983
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports
Number200
ISSN0358-5077

Keywords

  • energy consumption
  • particle boards

Cite this