Mekaanisen metsäteollisuuden energiatutkimus 1980-1982: Yhteenveto

Arto Usenius

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Mekaanisen metsäteollisuuden energiatutkimuksessa selvitettiin kyselyn avulla saha-, vaneri-, lastulevy-, kuitulevy-, rakennuspuusepän-, puutalo, ja liimapuuteollisuuden sekä kyllästämöjen energiankäyttöä vuonna 1979. Kuivausprosessein energiatalouden parantamista tutkittiin teoreettisesti laadituilla simulointimalleilla sekä laboratoriokokein. Tulokset varmennettiin käytännön tehdaskokein. Pienin yhteenlaskettu ominaisenergiankulutus on sahatavaralla, 1,38 GJ/m3, ja suurin kuitulevyllä 9,98 GJ/t. Vaneriteollisuuden ominaisenergiankulutus 6,95 GJ/m on likimain kaksinkertainen lastulevyteollisuuden kulutukseen 3,40 GJ/m verrattuna. Energia käytetään lähinnä lämpönä, jonka osuus kokonaiskulutuksesta on noin 80 % kaikilla mainituilla teollisuuden aloilla. Energiankulutuksen kannalta merkittävimmät prosessivaiheet ovat sahatavaran, viilun ja lastun kuivaukset, joissa kokonaisenergiasta käytetään 70...85 %. Sahateollisuudessa käytetään yli puolet, 53,9 %, 23 169 TJ:n mekaanisen metsäteollisuuden kokonaisenergiankulutuksesta, vaneriteollisuudessa 19,2 %, lastulevyteollisuudessa 12,2 % ja kuitulevyteollisuudessa 7,2 %. Jatkojalostusteollisuuden energiankäytön osuus on 7,5 %. Mekaanisen metsäteollisuuden puuraaka-aineen kuljetukseen käytettiin vuonna 1979 energiaa 2 260 TJ ja tuotteiden kuljetuksessa 4 800 TJ. Kuitulevyteollisuudessa on mahdollista säästää energiaa johtamalla massajauhimilta poistuvaa honkahöyryä hakesiiloon puurata-aineen esilämmittämiseksi. Viilunkuivauksessa ja lastunkuivauksessa voidaan säästää energiaa nostamalla kuivausilman kosteussuhdetta ja käyttämällä kuivauskapasiteetti mahdollisimman tarkoin hyväksi. Sahatavaran kuivauksessa erilaiset olosuhteet saattavat merkitä 50... 150 mk:n säästöä kuivattua kuutiometriä kohti.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages172
ISBN (Print)951-38-1644-3
Publication statusPublished - 1982
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports
Number137
ISSN1235-0613

Cite this