Mekaanisen metsäteollisuuden T & K -toiminnan kartoitus

Veikko Tarvainen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tutkimuksessa kartoitettiin mekaanisen metsäteollisuuden tutkimus- ja kehittämistoimintaa (T & K), sen määrää, kohdentumista ja suorittajia Tilastokeskuksen tietojen ja oman kyselyn avulla. Tutkimus- ja kehittämistoiminnasta käytettiin Tilastokeskuksen määritelmää, jotta tulokset ovat vertailukelpoiset Tilastokeskuksen tutkimustilaston kanssa. Tutkimustilaston mukaan mekaanisen metsäteollisuuden (TOL 33) yritysten T & K -työn osuus liikevaihdosta oli 0,30 % vuonna 1987. Vastanneiden toimialayksiköiden liikevaihto oli 15,6 mrd. mk ja T & K -panos 47 milj. mk. Alan kokonaisliikevaihto vastaavana vuonna oli noin 17,7 mrd. mk. VTT:n kyselyyn vastanneiden yritysten liikevaihto (6,7 mrd. mk) oli noin kolmannes koko mekaanisen metsäteollisuuden liikevaihdosta vuonna 1987. T & K -toiminnan osuus oli tuotannon bruttoarvosta 0,35 % ja jalostusarvosta 0,79 %. Alhaisimmillaan osuus bruttoarvosta oli sahateollisuudessa, 0,14 %, ja suurimmillaan kuitulevyteollisuudessa, 0,74 %. Vaneriteollisuuden luku oli 0,38 %, lastulevyteollisuuden 0,53 %, rakennuspuusepänteollisuuden 0,68 % ja huonekaluteollisuuden 0,50 %. Yritysten 23,1 milj. mk:n T & K -menoista käytettiin pääosa tuotteiden (58 %) ja tuotantomenetelmien (25 %) kehittämiseen ja tutkimiseen. Muu T & K -toiminta kohdistui raaka-aineisiin (6 %), tuotteiden käyttöön ja markkinointiin (8 %) sekä standardeja ja testausmenetelmiä pohjustaviin tutkimuksiin (3 %). Yritysten ulkopuolisilta tutkimusyksiköiltä tilaamien töiden osuus oli 13 % kaikista T & K -menoista. Tutkimustyövuosia vastanneissa yrityksissä kirjattiin 89. Kyselyyn vastanneiden tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen T & K -työn arvo oli noin 15,5 milj. mk. Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen puulaboratorion osuus oli tästä 8,1 milj. mk ja rakennetekniikan laboratorion 2,7 milj. mk. Teknillisen korkeakoulun talonrakennustekniikan laboratoriossa tehtiin T & K -työtä 1,3 milj. mk:lla ja puun mekaanisen teknologian laboratoriossa 1,5 milj. mk:lla. Merkittäviä olivat myös Lappeenrannan aluetyöterveyslaitoksen (0,8 milj. mk) ja VTT:n palotekniikan laboratorion (0,6 milj. mk) osuudet. Puualan teknillisissä oppilaitoksissa ei tällä hetkellä tehdä paljoakaan T & K -töitä, sillä ammatillisen koulutuksen yhteyteen ollaan vasta kehittämässä maksullista palvelutoimintaa. Monella oppilaitoksella on käytössään monipuoliset kone- ja laiteresurssit. Kyselyyn vastanneiden kone-, laite-, materiaali- yms. toimittajien 608 milj. mk:n liikevaihdosta käytettiin 2,8 % T & K -toimintaan. Heidän osuutensa alan kehittämisessä on huomattava, kuten yleensä muussakin prosessiteollisuudessa.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages112
ISBN (Print)951-38-3321-6
Publication statusPublished - 1989
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita
Number928
ISSN0358-5085

Keywords

  • wood industry
  • mechanical forest industry
  • research and development

Cite this