Mekaniska egenskaper hos kallbearbetat och svetsat konstruktionsstål

Markku Rantanen, Paula Vierros

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Kallbearbetning förändrar stalets egenskaper och kan tillsammans med svetsning öka risken för sprödbrott. För att bättre kunna bedöma de förhållanden, vid vilka en kallbearbetad stålkomponent kan användas utan värmebehandlingar i en svetsad konstruktion, undersöktes stalet Fe 44 i kallbearbetat samt svetssimulerat, deformationsåldrat och avspänningsglödgat tillstånd. Kallbearbetning tillsammans med aldringsbehandling försämrade segheten och duktiliteten medan hållfastheten ökade. Materialets brott- och sträckgränsdifferens minskade kraftigt, när deformationsgraden överskred 15 %. Åldring vid 250 °C förminskade skillnaden ännu, medan svetssimulering och isotermisk värmebehandling vid 700 °C återställde den. Materialets draghållfasthetsegenskaper försämrades, när det kalldeformerade materialet värmebehandlades vid 700 °C; vid 26 % deformation närmade brott- och sträckgränsen grundmaterialets nivå. Svetssimulering med samma maximitemperatur hade inte lika stor effekt. Förutom seghetsförsämringen på grund av kallbearbetning, höjde aldring vid 250 °C omslagstemperaturen ytterligare med ca 20 °C. Värmehandling och svetssimulering vid 700 °C förbättrade slagsegheten i jämförelse med kalldeformerat tillstand. Svetsningen i samband med kalldeformation kan anses öka sprödbrottbenägenhet om det finns spänningskoncentreationer i det område där temperaturen har varit ca. 250 °C. Med utmattningsprovning undersöktes kalldeformationens och värmebehandlingens inverkan på spricktillväxthastigheten. Inga väsentliga skillnader observerades i jämförelse med odeformerat och icke värmebehandlat tillstånd. Enligt provningsresultaten försämrar kallbearbetning inte heller svetsförbandets uttmatningshållfasthet.
Original languageSwedish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages59
ISBN (Print)951-38-1900-9
Publication statusPublished - 1984
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports
Number248
ISSN0358-5077

Keywords

  • structural steels
  • cold working
  • mechanical properties
  • fatigue
  • welding

Cite this