Menetelmiä sahatavaran suoruuden parantamiseksi

Translated title of the contribution: Methods to improve straightness of sawn timber

Veikko Tarvainen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Puun syiden kierteisyys, jota sahatavaran kohdalla nimitetään vinosyisyydeksi, on keskeinen syy sahatavaran kieroutumiseen kuivauksessa. Myös jotkin muutkin kasvavan puun kannalta hyvät ilmiöt, kuten reaktiopuu ja epäsymmetrinen oksisto, johtavat sahatavarassa haitallisiin muodonmuutoksiin, kuten syrjä- ja lapevääryyteen, kierouden lisäksi. EU:n Straight-projektissa tutkittiin erilaisia menetelmiä, joilla sahatavaran suoruutta voidaan parantaa. Hanke keskittyi pääosin kuivauksessa tehtäviin toimiin. Lisäksi tarkasteltiin tukkien ja sahatavaran lajittelua syiden suunnan mukaan sekä ohjaamista erilaisiin käsittelyihin ja käyttökohteisiin. Projektissa tutkituista menetelmistä esitellään tässä julkaisussa tukkien lajittelu kierteisyyden mukaan, kierteisten tukkien kiertäminen sahauksen aikana, ydinkeskeisten saheiden halkaisu, yhteenliimaus ja kuivaus, kuivauskuorman pitäminen suorana yläpuolisilla painoilla tai painimilla, kuorman kiertäminen kuivauksessa ja jälkitasaannutuksessa viistettyjen aluspuiden avulla sekä kuumakuivaus. Tehokkaimmaksi menetelmäksi osoittautui ytimen läheltä sahatun tavaran jalostaminen liimaamalla: ydinkeskeinen kappale halkaistaan tuoreena, sahatavaran alkuperäiset pinnat liimataan vastakkain ja kuivataan. Kauempaa ytimestä sahattu tavara on luonnostaan suorempaa. Menettelyllä parannetaan siten koko sahatavaratuotannon laatua. Kuivauskuorman yläpuoliset painimet ovat tehokas ja edullinen tapa pitää tavara suorana kuivauksessa. Niiden etuna on mahdollisuus lisätä kuormitusta puun kuivumisen edistyessä. Tällöin vältetään rimanpainaumat mutta varmistetaan riittävä yläpuolinen kuormitus tavaran suorana pitämiseksi myös alhaisiin kosteuksiin kuivattaessa. Kuormituksen poistuttua muodonmuutokset lisääntyvät mutta ovat vähäisempiä kuin ilman painimia kuivattaessa. Erittäin tärkeää on antaa tavaran jäähtyä yläpuolisen kuormituksen alaisena. Suoraksi painamista tehokkaampaa on vääntää kuormaa kieroutumiselle vastakkaiseen suuntaan. Tämä voidaan toteuttaa viistetyillä aluspuilla trukkitäyttöisessä kamarissa. Menetelmää ollaan kehittämässä myös suursahoilla käytössä oleviin järjestelmiin soveltuvaksi. Kuivauksessa kieroutuneet puut voidaan myös suoristaa rimoittamalla ne uudelleen ja tasaannuttamalla kuivaamossa kierouteen nähden vastakkaiseen suuntaan kierrettyinä. Korkeissa lämpötiloissa puun viruminen lisääntyy. Näin ollen kuumakuivaus tehostaa jossain määrin edellä esitettyjä suoruuden parantamismenetelmiä. Kuumakuivaus yksistään ei lisää suoruutta. Muodonmuutokset lisääntyvät kosteuden alentuessa. Näin ollen puuta ei tulisi kuivata yhtään tavoitekosteutta kuivemmaksi. Kaikki menetelmät kosteushajonnan pienentämiseksi ovat eduksi, koska niillä voidaan vähentää ylikuivien kappaleiden määrää. Tässä julkaisussa kuvataan eri menetelmiä sekä niiden hyötyjä ja haittoja. Julkaisu on lyhennelmä englanninkielisestä projektin loppuraportin luonteisesta julkaisusta "Measures for Improving Quality and Shape Stability of Sawn Softwood Timber during Drying and under Service Conditions - Best Practice Manual to Improve Straightness of Sawn Timber".
Translated title of the contributionMethods to improve straightness of sawn timber
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages74
ISBN (Electronic)951-38-6711-0
ISBN (Print)951-38-6710-2
Publication statusPublished - 2005
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
Number2295
ISSN1235-0605

Keywords

  • sawn timber
  • Norway spruce
  • Sitka spruce
  • quality improvement
  • dimensional stability
  • twist
  • bow
  • log sorting
  • grain angle
  • spiral grain

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Methods to improve straightness of sawn timber'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this