Metallien ilmastollinen korroosio

Translated title of the contribution: Atmospheric corrosion of metals

Tuija Kaunisto

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tässä raportissa esitetään ympäristöministeriön rahoituksella tehtyjen ilmastollisen korroosion kenttätutkimusten tuloksia. Tutkimusten tavoitteena on selvittää ilman happamoittavien epäpuhtauksien vaikutuksia rakennemateriaaleihin sekä joihinkin kulttuurihistoriallisesti tärkeisiin materiaaleihin. Korroosionopeudet tuntemalla voidaan arvioida esimerkiksi ilman epäpuhtauksien päästöjen vähentämisen aiheuttamia mahdollisia muutoksia korroosiokinetiikassa. Kansainväliseen standardisointiin liittyvä koeohjelma ISOCORRAG selvittää komitean ISO TC 156 työryhmän WG 4 laatimien standardien ISO 9223 - 9226 soveltuvuutta ilmaston syövyttävyysluokitteluun. Tutkittavat materiaalit ovat teräs, sinkki, kupari ja alumiini. Näytteet ovat levyjä ja metallilangasta valmistettuja nk. helixnäytteitä. Neljän vuoden kokeen aikana teräs syöpyi Suomessa maaseudulla 35 - 42 mm ja kaupunkiympäristössä 59 - 97 mm. Sinkki syöpyi neljässä vuodessa maaseudulla 1,6 - 2,0 µm, Espoossa 2,7 - 4,0 µm ja Helsingissä 4,4 - 8,2 µm. Teräksen ja sinkin korroosio näyttäisi hieman hidastuneen verrattaessa 1970 luvulla Suomessa tehtyihin tutkimuksiin, ainakin maaseudulla. Kupari syöpyi neljässä vuodessa maaseudulla 1,8 - 2,9 mm ja kaupungissa 1,9 3,7 mm. Alumiinin ilmastollinen korroosio on niin vähäistä, että painohäviömittauksien käyttäminen ei ole järkevää. Edellä esitetyissä syöpymäarvoissa alaraja on saatu levynäytteillä ja yläraja metallilankanäytteillä. Standardien ISO 9223 ja ISO 9224 mukainen ympäristön syövyttävyysluokittelu ei sovellu kovin hyvin Suomen eri olosuhteiden vertailuun. Ympäristöparametrien perusteella Suomen koeasemat sijoittuvat matalan tai kohtalaisen syövyttävyyden luokkiin, ja varsinaisessa luokittelussa molempia käsitellään yhdessä. Standardinäytteiden syöpymisnopeuksien perusteella tehdyssä luokittelussa koeasemat eivät selvästi poikkea toisistaan. Sama koeasema saattaa sijoittua useampaan luokkaan tarkasteltavasta metallista riippuen. Kenttäkokeet jatkuvat ja vasta viimeisen koeajan (8 vuotta) tulokset mahdollistavat lopulliset johtopäätökset standardien ISO 9223 ja 9224 sisällön tarkistamiseksi.
Translated title of the contributionAtmospheric corrosion of metals
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages114
ISBN (Print)951-38-4676-8
Publication statusPublished - 1994
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
Number1582
ISSN1235-0605

Keywords

 • metals
 • steels
 • zinc
 • copper
 • aluminium
 • corrosion
 • reactions
 • sulphur dioxide
 • nitrogen axides
 • ozone
 • testing
 • UN/ECE
 • ISOCORRAG
 • standards
 • ISO 9223
 • ISO 9224

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Atmospheric corrosion of metals'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this