Metalliliittimien korroosio puurakenteissa: Biokorroosio

Leena Suomi-Lindberg, Pertti Viitaniemi, Eva Häkkä-Rönnholm, Anne-Christine Ritschkoff

Research output: Book/ReportReport

1 Citation (Scopus)

Abstract

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää puun ja metallin välisiä vuorovaikutusilmiöitä ja varmistaa nykyisin käytössä olevien liitinten soveltuvuus erilaisiin käyttöolosuhteisiin erityyppisten puumateriaalien kanssa. Tutkimus tehtiin pääosin laboratoriotutkimuksena. Tutkimuksessa oli mukana 23 erilaista ja eri tavoin käsiteltyä puuta tai puutuotetta sekä neljä kiinniketyyppiä. Koekappaleita säilytettiin kolmessa erilaisessa olosuhteessa yhteensä 15 kk. Tulosten perusteella ei voi tehdä tarkkoja johtopäätelmiä puutuote-liitinpariyhdistelmien pitkäaikaiskäyttäytymisestä. Erityyppiset puutuotteet vaikuttavat kuitenkin eri tavoin metalliliittimien korroosiokäyttätymiseen puussa. Tulosten avulla voidaan myös selittää joitakin yleisten korroosiovaurioiden syitä. Korroosioilmiöt poikkeavat ulkona vaihtelevissa kosteusolosuhteissa tasaisissa korkeissa kosteusolosuhteissa tapahtuvista. Esimerkiksi sadeveden mukanaan tuoman hapen merkitys korostuu ulkona säilytettävissä puutuotteissa. Korroosio vaikuttaa kiinnittimen kiinnityskykyyn ja lujuuteen. Korroosio vaikuttaa myös rakenteen ulkonäköön. Kiinnittimiä valittaessa pitää ottaa huomioon, kuinka pitkäikäisestä käyttökohteesta on kysymys ja minkälaisia visuaalisia vaatimuksia kohteelle on asetettu. Julkisivukäytössä visuaaliset vaatimukset kulkevat rinnan rakenteen lujuusvaatimusten kanssa.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
ISBN (Print)951-38-5016-1
Publication statusPublished - 1999
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesVTT Julkaisuja - Publikationer
Number839
ISSN1235-0613

Keywords

  • corrosion prevention
  • metals
  • metal couplings
  • metal connectors
  • wooden structures
  • biocorrosion
  • timber
  • atmospheric corrosion
  • moisture

Cite this