Metsäenergian käyttö ja jalostus: Osa 5: Jätepuun käyttömahdollisuudet polttoaineena

Markku Äijälä, Keijo Sahrman

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Julkaisussa arvioidaan jätepuun käytön lisäämismahdollisuuksia energiantuotannossa. Tarkastellaan kolmen kulutussekotrin energiantarpeita: maatilatalouden asuinrakennukset mukaanluettuina, alue- ja kaukolämmitysten sekä puunjalostusteollisuuden höyrykattiloiden, joissa on sähköntuotantomahdollisuus. Arvioiden tarkkuuden parantamiseksi on maatilatalous ja kaukolämmitys jaettu edelleen osiin. Kaukolämmityksen laajenemista on arvioitu taajamien perusteella. Puun käyttömahdollisuuksia arvioitaessa ei ole otettu huomioon puun alueellista saatavuutta, joten on päädytty 2,0 Mtoe:n puunkäytön lisäykseen. Se vastaa 11,0 milj. m3:ä puuta, ja puun käyttöönotto vaatisi 3,4 miljardin markan lämpökeskusinvestoinnit. Runsas 1 milj. m3 puuta jouduttaisiin tällöin siirtämään Lapin ja Oulun lääneistä Etelä-Suomeen. Kiinteän polttoaineen koko lisäyspotentiaaliksi on arvioitu 3,1 Mtoe. Arvioissa ei ole otettu huomioon eri polttoaineiden kilpailukykyä, joka muuttaisi esitettyjä arvioita. Arviointi on tehty läänikohtaisesti. Teollisuuden puujäte ei sisälly arvioihin. Tarkastelussa on pyritty arvioimaan vuoden 1990 potentiaaleja. Arviossa on otettu huomioon tekniikan asettamat rajoitukset ja muut kiinteät polttoaineet. Kiinteiden polttoaineiden käytön lisäämismahdollisuuksia on ensin arvioitu kulutussektoreittain ja lääneittäin vuoden 1979 öljynkäytön perusteella. Sen jälkeen on arvioitu muiden kiinteiden polttoaineiden käytön lisääntymisen vaikutusta puun käytön lisäämismahdollisuuksiin. Rannikkopaikkakunnilla on kilpailevana polttoaineena hiili, Keski- ja Pohjois-Suomessa turve ja Etelä-Suomen maataloudessa olki. Puunjalostusteollisuulen hoyrykattiloiden puunkäytön ylärajana on pidetty koko korvattavaksi arvioidun öljymäärän korvaamista puulla. Puun käyttömahdollisuuksia on verrattu alueelliseen hakkuusuunnitteeseen perustuvaan arvioon markkinakelvottoman puun saatavuudesta. Jätepuukertymä on tällöin todettu käyttöpotentiaalia suuremmaksi muualla paitsi Etelä-Suomen rannikkolääneissä ja Hämeen läänissä.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages48
ISBN (Print)951-38-1420-3
Publication statusPublished - 1982
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports
Number65
ISSN0358-5077

Cite this