Mikrokalorimetri -uusi materiaalien palamisominaisuuksien tutkimuslaite hankittu VTT:lle

Johan Mangs, Anna Matala

  Research output: Contribution to journalArticle in a proceedings journalProfessional

  Abstract

  VTT:llä on vuoden 2013 keväällä otettu käyttöön uusi materiaalien palamisominaisuuksien tutkimuslaite mikrokalorimetri (Micro-scale Combustion Calorimeter, MCC). Se on Yhdysvaltain ilmailuhallinnon kehittämä tutkimuslaite, jonka alkuperäinen tarkoitus oli parantaa lentokoneissa käytettävien materiaalien paloturvallisuutta. Laitteella voidaan määrittää muovien, tekstiilien, puun ja muiden jähmeiden aineiden palamisominaisuuksia. Mikrokalorimetrimenetelmä on määritelty standardissa ASTM D7309-11. Menetelmässä lämmitetään pieni, tyypillisesti 5–10 mg, näyte hallitun lämpötilaohjelman avulla. Näytteestä vapautuvat kaasut sekoitetaan happeen ja poltetaan täydellisesti korkeassa lämpötilassa. Palamisessa vapautunut lämpö määritetään jatkuvasti kokeen aikana hapenkulutuskalorimetrialla. Mittauksen tuloksena saadaan paloteho ajan ja lämpötilan funktiona sekä syttymislämpötila. Jakamalla kokeen aikana vapautunut energia kokeen aikana hävinneellä massalla saadaan näytteen palamislämpö. Jakamalla paloteho lämpötilan nousunopeudella saadaan palotehokapasiteetti, joka on tällä laitteella määritetty syttyvyyteen liittyvä materiaaliparametri. VTT:llä laitetta käytetään mm. materiaalien pyrolyysimallinnuksen tukena.
  Original languageFinnish
  Pages (from-to)89-93
  JournalPelastustieto: Palontorjuntatekniikka-erikoisnumero
  Volume64
  Publication statusPublished - 2013
  MoE publication typeD3 Professional conference proceedings
  EventPalotutkimuksen päivät 2013 - Espoo, Finland
  Duration: 27 Aug 201328 Aug 2013

  Cite this