Mikrorakenteen vaikutus hienoraeteräksen hitsausliitoksen sitkeyteen arktisissa olosuhteissa

Hannele Tihekari, Risto Karppi

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tutkimuksessa varioitiin lisäaineen, hitsausenergian sekä hitsausmenetelmän avulla hienoraeteräksen hitsausliitoksen mikrorakennetta. Selvitettiin, miten hitsiin ja muutosvyöhykkeelle muodostuva mikrorakenne vaikuttaa vastaavan vyöhykkeen iskusitkeyteen -60 °C:n lämpötilassa. Hitsiaineesta ja muutosvyöhykkeen karkearakeiselta alueelta määritettiin parhaiten iskusitkeyttä karakterisoivat mikro-rakennetekijät. Hitsausliitoksen mikrorakenne oli sitkeyden kannalta edullisin, kun sen efektiivinen raekoko oli pieni ja karkeiden raerajavyöhykkeiden sekä rakeen poikki jatkuvien säileiden määrä oli vähäinen. Hitsiaineessa hienorakeisin mikrorakenne koostui asikulaarisesta ferriitistä ja normalisoituneesta hitsiaineesta. Raerajoille muodostuvat esieutektoidiset vyöhykkeet vaikuttivat iskusitkeyteen haitallisesti. Karkearakeisessa muutosvyöhykkeessä alabainiittinen mikrorakenne oli hienorakeisin ja siten edullisin. Iskusitkeyttä heikensivät esieutektoidinen ferriitti sekä ilmeisesti myös seosainekarbidien erkautuminen . Hienoraeteräksen muutosvyöhykkeen iskusitkeyden kannalta hitsaus oli edullista suorittaa alhaisella hitsausenergialla ja palonlevitystä välttäen. Paras hitsiaineen iskusitkeys saatiin nikkeliseosteisella lisäaineella. Mangaanipiiseosteinen jauhekaarilisäaine, jonka Mn/Si-suhde oli 3,0 soveltui myös matalaan käyttölämpötilaan (-60 °C), kun käytetty hitsausenergia oli alle 25 kJ/cm.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages44
ISBN (Print)951-38-1989-2
Publication statusPublished - 1984
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports
Number261
ISSN0358-5077

Keywords

  • welded joints
  • weldability
  • structural steels
  • arctic regions
  • welding

Cite this