Mikrotehoisen langattoman laitteen tietoliikenneprotokollan kehitystyö: Diplomityö

Translated title of the contribution: Research and Development Work on Communication Protocol for Micropower Wireless Device: Master's Thesis

Marko Suojanen

Research output: ThesisMaster's thesis

Abstract

Tässä työssä esitellään pieni langattomaan tiedonsiirtoon ja anturointiin kehitetty yleis-käyttöinen moduuli SoapBox (Sensing, Operating and Activating Peripheral Box). Työn tavoitteena oli SoapBox V2.0 -protokollan määrittely. Muiden tahojen tutkimus-hankkeita esitellään sovellusvaatimusten ja käytettyjen ratkaisujen pohjalta. Työssä esitellään muutamia potentiaalisia MAC-tason protokollia, ja niitä tarkastellaan sovel-lusvaatimusten mukaan. Työssä esitellään neljä alustavaa vaihtoehtoa uudeksi Soap-Box V2.0 -protokollaksi. Niiden soveltuvuutta SoapBox-ympäristöön arvioitiin inten-siivisten mittausten ja kotiympäristön vaatimusten pohjalta. Työssä esitetään SoapBox kotiympäristössä -visio, joka oli yksi lähtökohta protokollan kehittämiselle ja ideoinnille. Hyvien ominaisuuksiensa vuoksi kehyksen järjestävä asynkroninen CSMA valittiin määriteltäväksi tarkemmin SoapBox V2.0 -spesifikaatiossa. SoapBox V2.0 -spesifikaatiossa määritellään protokollan ominaisuudet. SoapBox V1.0 -laitealustaan perustuen kehitettiin entistä monipuolisemmat sovellukset mahdollistava protokolla, jonka määrittelyssä pyrittiin säilyttämään mikrotehoisten toimintamoodien mahdollisuus. Protokollalle kehitettiin uusia ominaisuuksia, kuten verkon synkronointi, päätesolmujen välinen kommunikaatio, käyttöliittymien siirto ja kahden lähetystehon käyttö. SoapBox V2.0 -protokollan määrittely kattaa lähes kaikki esitetyt sovellusvaatimukset ja sen pohjalta voidaan toteuttaa uusi mikrotehoinen tiedonsiirtoratkaisu, joka tarjoaa monipuolisen ja mukautuvan tiedonsiirtoympäristön kehitettäville sovel-luksille. Työssä esitellään myös IEEE 802.15.4 -standardin tilanne työn valmistumis-hetkellä ja arvioidaan sen vaikutusta SoapBoxin tulevaisuuteen.
Translated title of the contributionResearch and Development Work on Communication Protocol for Micropower Wireless Device: Master's Thesis
Original languageFinnish
QualificationMaster Degree
Awarding Institution
  • Tampere University of Technology (TUT)
Place of PublicationTampere
Publisher
Publication statusPublished - 2002
MoE publication typeG2 Master's thesis, polytechnic Master's thesis

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Research and Development Work on Communication Protocol for Micropower Wireless Device: Master's Thesis'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this