Millaisia ovat uudet kasvuyrittäjät ja heidän yrityksensä?

Ari Hyytinen, Mika Pajarinen, Petri Rouvinen

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Abstract

Yllä esitetyt havainnot vahvistavat arkikäsitystämme kasvuhakuisen liiketoiminnan perusluonteesta: kasvuyritys on tietointensiivinen ja toimii verkostomaisesti; kasvuyrittäjä on todennäköisesti nuori, uskoo itseensä ja on valmis ottamaan suuriakin riskejä. On myös Mielenkiintoista havaita, että heiltä löytyy usein aiempaa yrittäjyys- ja ulkomaankokemusta ja että aiemmin työelämässä hyvin ansainneet yrittäjät ovat muita todennäköisemmin kasvuhakuisia. Yrittäjyyden ja erityisesti uusien kasvuyritysten vähäisyys on ollut jo jonkin aikaa huolenaiheena niin Euroopassa kuin myös Suomessa. Talouspolitiikan tavoitteeksi on tästä syystä nostettu kasvuyrityksien toimintaedellytysten parantaminen. Tässä kirjoituksessa tekemämme yksinkertaisen ja kuvailevan empiirisen tarkastelun perusteella ei voida esittää kovin pitkälle meneviä duosituksia siitä, miten näitä edellytyksiä voidaan parantaa. Tulostemme valossa voidaan kuitenkin arvioida, että politiikkatoimia suunniteltaessa on perusteltua kiinnittää aikaisempaa enemmän huomioita tekijöihin, jotka vaikuttavat nimenomaan hieman korkeammin koulutettujen ja palkkatyössä hyvin ansaitsevien kannustimiin ryhtyä yrittäjäksi. Vaikka emme voi täysin sulkea pois sitä, että koulutuksen ja aikaisemman tulotason positiivinen yhteys uusien yritysten kasvuhakuisuuteen liittyy joihinkin ei-havaittaviin yrittäjien ominaisuuksiin, huolestuttava mahdollisuus on mielestämme se, että nimenomaan kyvykkäimpien ja lahjakkaimpien ihmisten kannustimet valita yrittäjäura (palkkatyön sijaan) saattavat Suomessa olla suhteellisen vaatimattomat. Mikäli näin on, ei ole yllättävää, jos vain pieni osa uudesta yritystoiminnasta Suomessa on pitkän aikavälin talouskasvun kannalta tärkeälle valikoitumiselle – ja siten oikeanlaisille ”kyvyille ja osaamiselle” – perustuvaa kasvuyrittäjyyttä.
Original languageFinnish
Pages (from-to)432-446
Number of pages15
JournalKansantaloudellinen aikakauskirja
Volume101
Issue number4
Publication statusPublished - 2005
MoE publication typeA1 Journal article-refereed

Cite this