Mineraalivillaeristeisten tasakattojen toimivuus ja korjausmenetelmät

Ari Kauppi, Jyri Nieminen, Juho Saarimaa

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Julkaisussa tarkastellaan mineraalivillaeristeisten tasakattorakenteiden toimintaa suoppeahkossa kenttätutkimuksessa saatujen tulosten, laboratoriokokeiden ja kirjallisuudesta saatujen kokemusten perusteella. Kenttätutkimuksen tar-koituksena oli selvittää rakenteiden kosteusteknistä toimivuutta sekä kostuneiden kattojen korjausmenetelmiä. La-boratoriokokeilla tutkittiin erilaisia menetelmiä rakenteen kastuneen mineraalivillaeristeen kuivattamiseksi. Kenttätutkimuksen mukaan pääasiallisin syy havaittuihin kosteusongelmiin oli katteen rikkoutuminen. Katevau-rioiden syitä olivat mm. katteen alla olevan mineraalivillan pehmeys, katteen laatu, katon liikuntasaumojen vir-heellinen toiminta sekä polystyreenieristeen kutistuminen. Sisäilman kosteuden aiheuttamia kosteusongelmia ha-vaittiin lähes yksinomaan rakennuksissa, joissa ilmanvaihtojärjestelmänä oli koneellinen poisto ja sisäänpuhallus. Sisäilman kosteuden aiheuttamat ongelmat olivat näin ollen syntyneet päaasiassa ilmavuotojen vaikutuksesta. Kattokaltevuuden ja katevaurioiden välillä ei havaittu mitäan selvää yhteyttä. Kattokallistuksissa oli puutteita lähes kaikissa tutkituissa kohteissa Käytetyistä korjausmenetelmistä verrattain hyvään tulokseen päästiin yläpohjan lisälämmöneristämisen ja uuden katteen avulla sekä höyrynsuluttoman teräspoimulevykaton tiivistämättömien levysaumojen ja lämmöneriste-kiinnikkeiden reikien tiivistämiselllä. Kastuneen mineraalivillaeristeisen rakenteen kuivatus onnistui laboratorio-olosuhteissa parhaiten mekaanisen imukuivatuksen avulla. Laboratoriokokeen ja kirjallisuudesta saatujen tulosten perusteella imukuivatuksella voi-daan pienentää katon kosteutta lyhyessä ajassa tasolle, jolla rakenteiden vaurioitumisen riski on pieni. Käytännös-sä imukuivatuksen käyttäminen edellyttää suurta huolellisuutta kuivaussuunnitelman laatimisessa ja kuivauksen toteutuksessa Umpirakenteisen katon tuuletuksen parantaminen ja katon yläpuolinen lisäeristäminen kuivasi kattoa vain vähän. Lisäeristämisellä on kuitenkin saatu hyviä tuloksia puualustaisten tasakattojen korjauksissa.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages120
ISBN (Print)951-38-2744-5
Publication statusPublished - 1987
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita
Number671
ISSN0358-5085

Keywords

  • roofs
  • mineral woolinsulation
  • reparations

Cite this