Miten suunnitella kestävää Jokapaikan Tietotekniikkaa

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter or book articleProfessional

  Abstract

  Jokapaikan tietotekniikassa ihmislähtöinen suunnittelu keskeistä. MIMOSA on eurooppalainen tutkimushanke, jossa kehitettiin mikro- ja nanotekniikkaan perustuvia jokapaikan tietoteknisiä sovelluksia. Suomesta hankkeeseen osallistuivat Nokia, Suunto, MAS ja VTT. VTT:n tehtävä hankkeen osapuolena oli vastata siitä, että kehitystyötä ohjasivat sekä loppukäyttäjien että sovelluskehittäjien tarpeet. Tällä tavoin jo komponenttitason suunnittelussa saatettiin ottaa huomioon tulevien käyttötilanteiden ja käyttäjien vaatimukset. Hankkeen loppukäyttäjänäkökulma perustui ihmislähtöisen suunnittelun periaatteisiin. Ihmislähtöinen suunnittelu - - Human Driven Design, HDD - merkitsee askelta eteenpäin tutummasta käyttäjäkeskeisestä, Human Centred Design -ajattelusta. HDD korostaa sitä, että mahdollisimman erilaiset käyttäjäryhmät saadaan mukaan suunnitteluprosessiin alusta asti. Oleellisia käyttäjäryhmiä ovat mm. erilaiset vammaryhmät ja ikääntyvät käyttäjät. MINAmI-hanke jatkaa MIMOSAssa aloitettua työtä. Hankkeessa esitellään ja arvioidaan jokapaikan tietotekniikan sovelluksia käyttäjän tai kuluttajan arkipäivässä, asumisessa ja terveydenhoidossa. Mobiililaitekeskeisessä MINAmI:ssa kehitetään teknisiä komponentteja: massamuistitagia, tapahtumaherkkää tagia, uusia käyttöliittymäratkaisuja ja langattomia sensoreita. VTT:n rooli MINAmI:ssa on teknologian kehittämisen lisäksi soveltaa ihmislähtöistä suunnittelua sekä tarkastella eettisiä kysymyksiä. MINAmI:n käyttäjäskenaariot on rakennettu ihmislähtöisen suunnittelun periaatteiden mukaan yhdessä erilaisten käyttäjien kanssa. Hankkeessa on tunnistettu eettisen ohjeistuksen tarve. Kuusi eettistä perusohjetta perustuvat käyttäjäskenaarioille tehtyyn eettiseen arviointiin. Mukana ovat yksityisyyden suoja, itsemääräämisoikeus, arvokkuus, luotettavuus ja turvallisuus, e-osallisuuteen liittyvä saavutettavuus ja teknologian rooli yhteiskunnassa. Kuusi eettistä perusohjetta puretaan hankkeessa tarkemmiksi käytännön sovelluksiksi. Eettinen arviointi kulkee myös koko hankkeen elinkaaren läpi. Eettisessä arvioinnissa ja ohjeistuksessa ollaan kuitenkin vasta alkutaipaleella. 'MINAmI:ssa tehty eettinen tarkastelu on parhaimmillaan osa laajempaa, tietoyhteiskunnan kehittämiseen liittyvää eettistä keskustelua'.
  Original languageFinnish
  Title of host publicationTulevaisuus on saavutettava
  EditorsPäivi Tahkokallio
  Place of PublicationHelsinki
  Chapter3.2
  Pages52-58
  ISBN (Electronic) 978-952-245-068-5
  Publication statusPublished - 2009
  MoE publication typeD2 Article in professional manuals or guides or professional information systems or text book material

  Cite this