Mitkä painelaitteet ovat vaarallisimpia?

Anna-Mari Heikkilä, Risto Tuominen, Jukka Salmikuukka

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  Työssä tutkittiin olemassa olevan tiedon perusteella, mitkä painelaitteet ovat "vaarallisimpia" ja kuinka paljon "vaarallisuus" eroaa eri tyyppisillä painelaitteilla. Tietoa löytyi tutkimalla tilastoja ja raportteja painelaiteonnettomuuksista sekä painelaitteiden määräaikaistarkastuksista. Täydentävää tietoa kerättiin asiantuntija-kyselyillä. Käytettävissä olevan tiedon perusteella arvioitiin painelaiteonnettomuuksien ennakoitavuutta suunnittelu- ja valmistusvaiheessa sekä kunnossapidon vaikutusta onnettomuuksien ennalta ehkäisyyn. Määräaikaistarkastuksissa havaittujen puutteiden perusteella arvioitiin painelaitteiden vikojen esiintymistaajuutta. Määräaikaistarkastusten kohdistamista tutkittiin vertailemalla painelaitteiden onnettomuustaajuuksia ja tarkastuksissa havaittujen vikojen esiintymistaajuuksia. Tutkimuksessa arvioitiin myös erilaisiin painelaitteisiin liittyvän riskin suuruutta. Tätä varten arvioitiin onnettomuuksien esiintymistaajuutta painelaitteilla sekä onnettomuuksien seurauksena mahdollisesti syntyvien henkilö- ja materiaalivahinkojen jakautumista valittuihin vakavuusluokkiin. Riskiarvioissa yhdistettiin onnettomuustaajuuden ja seurausten todennäköisyyden arviot eri vakavuusluokissa. Riskin arvioinnissa jouduttiin tukeutumaan asiantuntija-arvioihin, joiden tuottamiseen käytettiin järjestelmällisiä menetelmiä. Tämän tutkimuksen perusteella ei-rekisteröitävät painelaitteet edustavat suhteellisen alhaista riskitasoa verrattuna rekisteröitäviin painelaitteisiin muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta.
  Original languageFinnish
  Place of PublicationHelsinki
  PublisherTurvatekniikan keskus TUKES
  Number of pages70
  ISBN (Print)952-5095-34-7
  Publication statusPublished - 2000
  MoE publication typeD4 Published development or research report or study

  Publication series

  SeriesTUKES-julkaisu
  Number3/2000
  ISSN1455-0822

  Cite this