Mittatietojen tuottaminen AutoCAD-järjestelmällä

Translated title of the contribution: Producing dimension information by AutoCAD system

Matti Hannus, Markku Kihlman, Jukka Pellosniemi

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  Julkaisussa kuvataan erilaisia tapoja tuottaa tilojen ja rakennusosien mittatietoja CAD-suunnittelussa ja siirtää niitä edelleen muihin rakentamisprosessissa käytettäviin atk- sovelluksiin. Riippumatta siitä, mistä tilasta tai rakennusosasta on kyse, voidaan mittatiedot pelkistää muutamaan perustyyppiin: kappalemäärä, pituus, vaakapinta ala, pystypinta ala ja tilavuus. Raportissa esitetään ratkaisumallit tällaisten mittatietojen mallintamisesta CAD-järjestelmällä siten, että mittatiedoilla on graafisesti tarkistettavissa oleva esitysmuoto. Mittatietojen numeeriset arvot ovat yhtenevät graafisen muodon kanssa. Mittatiedot ovat osa rakennuksen tuotemallia, jonka toteutus esitetään RATAS-mallin mukaisesti. Kehitystyö tehtiin AutoCAD-järjestelmällä hyödyntäen seuraavia sen tarjoamia keinoja rakennuksen tuotemallin toteuttamiseksi: kuvatasot, grafiikka alkioihin liitettävät ei graafiset ominaisuustiedot, blockit, räätälöitävät valikot ja AutoLISP- ohjelmointikieli. AutoCAD-ympäristö valittiin sen yleisyyden takia pitäen kuitenkin tavoitteena esitettyjen ratkaisujen toteutettavuutta muissakin CAD- järjestelmissä. Tutkimuksessa laaditut AutoCAD- lisäohjelmat sisältävät perustoiminnot rakennuksen tuotemallin käsittelemiseksi ja siirtämiseksi muihin järjestelmiin. Käytännössä tällaisten toimintojen tulisi sisältyä tiettyä suunnittelualaa varten suunnattuihin CAD-sovelluksiin. Koska tähän tutkimukseen ei sisältynyt varsinaisen sovellusohjelman kehitystä, jää tuotemallin toteuttaminen laadittuja AutoCAD-lisäohjelmia käyttäen vielä kömpelöksi. Laaditut ohjelmat kuitenkin helpottavat tuotemallitoimintojen toteuttamista sovellusohjelmissa. Tutkimuksen aikana seurattiin Arkkitehtitoimisto Innovarch Oy:ssa samanaikaisesti tehtyä huoneiden mittatietojen käsittelysovelluksen kehitystyötä. Raportissa esitetään myös tämän sovelluksen kehityksessä valittuja ratkaisuja. Räätälöidyillä sovellusohjelmilla täydennettyinä CAD-järjestelmät soveltuvat kohtalaisen hyvin oliopohjaiseen rakennuksen mallintamiseen ja mittatietojen tuottamiseen. CAD-järjestelmät eivät sen sijaan tarjoa joustavia keinoja tietojen raportointiin mahdollisesti hyvinkin paljon vaihtelevissa luettelomuodoissa. Luetteloiden tulostamiseen onkin luontevinta käyttää muun tyyppisiä ohjelmia, kuten taulukkolaskenta ja relaatiotietokantaohjelmia. Tässä raportissa esitetään, miten tuotemallin tiedot voidaan siirtää järjestelmästä riippumattomassa muodossa muihin ohjelmiin. Erityisesti esitetään tietojen siirtäminen PC-ympäristössä yleiseen relaatiotietokantajärjestelmään dBASE IV:aan ja käsittely siinä. Tutkimuksessa laaditut AutoCAD ja dBASE IV ohjelmien lähdekieliset koodit ovat sovelluskehittäjien saatavissa.
  Translated title of the contributionProducing dimension information by AutoCAD system
  Original languageFinnish
  Place of PublicationEspoo
  PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
  Number of pages71
  ISBN (Print)951-38-4356-4
  Publication statusPublished - 1993
  MoE publication typeNot Eligible

  Publication series

  SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
  Number1462
  ISSN1235-0605

  Keywords

  • construction management
  • buildings
  • design
  • computers
  • computer programs
  • AutoCAD
  • computer aided design
  • production planning
  • dimensions
  • information systems
  • information transfer
  • utilization
  • databases
  • data processing
  • product models
  • reporting
  • documentation
  • rooms

  Fingerprint

  Dive into the research topics of 'Producing dimension information by AutoCAD system'. Together they form a unique fingerprint.

  Cite this