Mittaustietojen tarpeet ja saatavuus rakennuskannan automaattisten energia-analyysien näkökulmasta

Pekka Koponen, Marja-Leena Pykälä, Kari Sipilä

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  Hankkeen Rakennusten sähköisen energiamerkinnän ja -monitoroinnin avoin palvelu-alusta (eCertification) tarkoituksena on yhdistää tiedot, jotka koskevat rakennuskantaa, energiankulutusta, energiakatselmuksia ja tarkentavia mittauksia sekä näitä tietoja hy-väksikäyttäviä energiatehokkuutta arvioivia ja parantavia ohjelmistoja ja palveluja. Lämpö- ja sähköenergian sekä veden kulutusmittareista saatava tieto on yksi keskeisistä tietolähteistä. Raportissa esitetään älykkäiden kulutuksen mittarointijärjestelmien tilanne Suomessa ja muualla maailmassa. Tarkastellaan mittaus- ja ohjaustietojen hyödyntämisen tarpeita, mahdollisuuksia ja esteitä sekä mittaustietoja tuottavia ja hyödyntäviä palvelun tarjoajia. Mittaustietojen hyödyntämistapoja ja palvelumalleja arvioidaan. Vallitsevasta lainsää-dännöstä ja liiketoimintamalleista aiheutuvia reunaehtoja luetellaan. Sen jälkeen teh-dään katsaukset mittaustietojen tarpeisiin rakennuskannan energia-analyyseissä sekä mittaustietojen saatavuuteen. Havaitaan, että yhteisten kulutusmittausten saatavuutta, sisältöä ja tiedonsiirtorajapintoja koskevien minimivaatimuksien puuttuminen voi mer-kittävästi haitata energiatehokkuuden arviointia ja parantamista ja siten tulla asiakkaille ja yhteiskunnalle kalliiksi.
  Original languageFinnish
  Place of PublicationEspoo
  PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
  Number of pages73
  ISBN (Electronic)978-951-38-7216-8
  Publication statusPublished - 2008
  MoE publication typeNot Eligible

  Publication series

  SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
  Number2438
  ISSN1235-0605

  Keywords

  • needs and availability of AMR data
  • energy performance evaluation of buildings

  Cite this