Modifioitujen bitumikatteiden pitkäaikaiskestävyys: Kirjallisuusselvitys

Jouko Rantamäki

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Modifioitujen bitumikermien pitkäaikaiskestävyyttä tarkasteltiin materiaalivalintojen, työtapojen ja erilaisten vanhentamis- ja kenttäkokeiden valossa. Bitumien modifioinnilla parannetaan bitumin muodonmuutosominaisuuksia kylmissä tai kuumissa olosuhteissa. Suomessa suurin merkitys on bitumikermien säilymisellä elastisena tai plastisena kylmissä olosuhteissa. Se vähentää katon lämpötilavaihteluiden aiheuttamien alustan liikkeiden katteeseen kohdistamia jännityksiä, joista aiheutui aikaisemmin usein katteen repeämiä. Kattaminen voidaan myös suorittaa alhaisemmissa lämpötiloissa ilman kermien murtumisvaaraa. Modifioitujen bitumikatteiden määrä Euroopassa on kasvanut viime vuosina voimakkaasti. Modifioituja tuotteita on laajemmin tuotannossa kahta tyyppiä: ataktisella polypropeenilla (APP) modifioitu ja styreenibutadieenistyreeniblokkikopolymeerillä (SBS) modifioitu. APP on plastomeeri eli muodonmuutokset eivät palaudu, ja SBS on elastomeeri eli muodonmuutokset palautuvat pääosin. APP-kermien laatu vaihtelee sekä eri tuottajien että samankin tuottajan eri tuote-erien välillä. Laadun vaihtelu näkyy testeissä venymien ja kylmätaivutuslämpötilan vaihteluna. Laatuvaihtelun eräs tekijä on APP:n laatu, koska se on polypropeenituotannon sivutuote. SBS on kehitetty bitumin lisäaineeksi ja sen laatuvaihtelu on vähäisempää. Kermeissä on SBS:n määrän yleensä yli 12 % bitumin määrästä, jotta se muodostaisi yhtenäisen verkon tuotteen sisällä. Kirjallisuuslähteiden mukaan APP:tä tulee vastaavasti yleensä olla yli 20 %, jotta tuotteet olisivat parempia kuin normaalit puhalletuilla bitumeilla valmistetut tuotteet. Kermien pitkäaikaiskestävyys saattaa kuitenkin heiketä APP:n määrää lisättäessä. SBS-kermit säilyttävät tavallisimmin taipuisuutensa lämpötiloihin -15...-40 °C asti, kun APP-kermeillä vastaava lämpötila on -5...-20 °C. Katoilta otettujen näytteiden perusteella SBS-katteen venyvyys oli huonelämpötilassa yli 30 %, kun se APP-kermeillä oli noin 10 %. Venymiin vaikuttaa huomattavasti myös tukikerrosten laatu ja sijainti kermissä. Kylmissä olosuhteissa SBS-tuotteiden ominaisuudet heikentyvät hitaammin. Suomessa SBS-modifioituja bitumikatteita on tehty noin 15 vuoden ajan, kun taas APP-modifioituja on tehty vain vajaat kymmenen vuotta. Ulkomailla vanhimmat SBS-katteet ovat yli 20 vuotta vanhoja ja ovat edelleen hyvässä kunnossa. Vanhimmat APP-katteet ovat noin 20 vuotta vanhoja. Vertailevia vanhoja testikattoja ei ole, mutta Euroopan muissa maissa on esitetty arvioita, että liuskesirotteelliset modifioidut kaksinkertaiset bitumikatteet kestäisivät noin 30 vuotta ja singelillä suojatut noin 40 vuotta. APP-katteissa tavallinen hiekka- tai muovikerrossuoja antaa katteelle arviolta noin 20 - 25 vuoden kestoiän. Puhalletuista bitumeista tehtyjen vastaavien kattojen ikä on keskimäärin noin 20 liuskesirotteella ja 25 vuotta singelillä suojattuna. Kattojen kenttätarkastuksissa on todettu, että APP-katteissa saumojen pitävyys on jonkinasteinen ongelma, koska ne pääosin tehdään yksikerroskatteina. SBS-katteissa esiintyy korkeissa lämpötiloissa liukumaa saumoissa. Kattoja APP-tuotteilla korjattaessa tulee kermit kiinnittää alustaan mekaanisesti, koska APP-tuotteilla voi esiintyä yhteensopivuusongelmia muiden bitumituotteiden kanssa. SBS-tuotteilla vastaavaa ongelmaa ei yleensä ole. Katteiden ulkoisina rasitustekijöinä ovat UV-säteily, korkea lämpötila, yleensä lämpötilan vaihtelut, sade, jää, alustan liikkeet ja mekaaniset iskut. Säteilyä ja korkeita lämpötiloja vastaan bitumi tulee suojata. Parhaan suojan antaa singelikerros, seuraavaksi paras on liuskesirote ja heikoin on hiekka tai muovisuoja. Jään muodostuminen katolle on selvästi vähäisempää, jos katon kaltevuus on suurempi kuin 1:18. Alustan liikkeiden vaikutusta voidaan yhtenäisessä rakenteessa vähentää lisäämällä katteen paksuutta, pehmentämällä käytettyjä bitumeja, lisäämällä tukikerroksia, vähentämällä alustan liikkeitä ja kiinnittämällä kate vain osittain alustaan. Mikäli katteet tulevaisuudessa ohenevat, mekaanisten iskujen merkitys katteen kestävyydelle voi kasvaa nykyisestä. Useampikerroksinen kate ei ole niin altis työvirheille kuin yksikerroskate. Yksikerroskatteissa tulisi saumojen virheettömyys pystyä tarkastamaan työmaaolosuhteissa. Lyhytaikaisista vanhentamiskokokeista tavanomaisin on vanhentaminen kohotetussa lämpötilassa. Tulokset ovat osittain ristiriitaisia eri tutkimusten välillä, mutta samalla kermityypillä ainakin jonkin ominaisuuden muutoksen ennakoimisessa ja eri tuotteiden vertailussa samalla tavoin tehtynä se puolustaa paikkaansa. Samallakin standardilla eri laboratoriossa tehty koe voi tuottaa poikkeavia tuloksia pienistä koeolosuhteiden eroista johtuen. Tulosten muuttaminen käytäntöön katteiden iäksi on huomattavan epävarmaa. Parhaiten käytännön pitkäaikaiskokeet ja vanhentamiskokeiden tulokset yhtyvät taivutettaessa tuotteita kylmässä ja testattaessa termonalyyttisin menetelmin. Modifioitujen bitumien ja polyesteritukikerroksen käyttö kermeissä on selvästi vähentänyt katteissa esiintyviä vaurioita. Pinnan rakkuloitumista ei enää juuri esiinny ja halkeamat ovat käyneet harvinaisiksi. Yksikerroskatteiden lisääntynyt käyttö heikentää todettua edullista kehitystä saumojen vuotojen vuoksi. Puhallettujen bitumituotteiden korvaaminen modifioiduilla bitumituotteilla on taloudellisesti perusteltua hieman kalliimmasta investointikustannuksesta huolimatta kaikilla loivilla katoilla. Erityisen suositeltavaa niiden käyttö on katoilla, joilla edellinen kate joudutaan korvaamaan uudella toistuvien katteen repeytymien vuoksi.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages49
ISBN (Print)951-38-4828-0
Publication statusPublished - 1995
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
Number1673
ISSN1235-0605

Fingerprint

durability
Olla

Keywords

 • roofing
 • felts
 • bituminous coatings
 • modification
 • durability
 • service life
 • temperature
 • joints (junctions)
 • deformation
 • strength
 • aging tests (materials)
 • reviews
 • fatigue (materials)
 • tests
 • mechanical properties

Cite this

Rantamäki, J. (1995). Modifioitujen bitumikatteiden pitkäaikaiskestävyys: Kirjallisuusselvitys. Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes, No. 1673
Rantamäki, Jouko. / Modifioitujen bitumikatteiden pitkäaikaiskestävyys : Kirjallisuusselvitys. Espoo : VTT Technical Research Centre of Finland, 1995. 49 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 1673).
@book{00a9d64cdcef49eca95f09c7fbda98d5,
title = "Modifioitujen bitumikatteiden pitk{\"a}aikaiskest{\"a}vyys: Kirjallisuusselvitys",
abstract = "Modifioitujen bitumikermien pitk{\"a}aikaiskest{\"a}vyytt{\"a} tarkasteltiin materiaalivalintojen, ty{\"o}tapojen ja erilaisten vanhentamis- ja kentt{\"a}kokeiden valossa. Bitumien modifioinnilla parannetaan bitumin muodonmuutosominaisuuksia kylmiss{\"a} tai kuumissa olosuhteissa. Suomessa suurin merkitys on bitumikermien s{\"a}ilymisell{\"a} elastisena tai plastisena kylmiss{\"a} olosuhteissa. Se v{\"a}hent{\"a}{\"a} katon l{\"a}mp{\"o}tilavaihteluiden aiheuttamien alustan liikkeiden katteeseen kohdistamia j{\"a}nnityksi{\"a}, joista aiheutui aikaisemmin usein katteen repe{\"a}mi{\"a}. Kattaminen voidaan my{\"o}s suorittaa alhaisemmissa l{\"a}mp{\"o}tiloissa ilman kermien murtumisvaaraa. Modifioitujen bitumikatteiden m{\"a}{\"a}r{\"a} Euroopassa on kasvanut viime vuosina voimakkaasti. Modifioituja tuotteita on laajemmin tuotannossa kahta tyyppi{\"a}: ataktisella polypropeenilla (APP) modifioitu ja styreenibutadieenistyreeniblokkikopolymeerill{\"a} (SBS) modifioitu. APP on plastomeeri eli muodonmuutokset eiv{\"a}t palaudu, ja SBS on elastomeeri eli muodonmuutokset palautuvat p{\"a}{\"a}osin. APP-kermien laatu vaihtelee sek{\"a} eri tuottajien ett{\"a} samankin tuottajan eri tuote-erien v{\"a}lill{\"a}. Laadun vaihtelu n{\"a}kyy testeiss{\"a} venymien ja kylm{\"a}taivutusl{\"a}mp{\"o}tilan vaihteluna. Laatuvaihtelun er{\"a}s tekij{\"a} on APP:n laatu, koska se on polypropeenituotannon sivutuote. SBS on kehitetty bitumin lis{\"a}aineeksi ja sen laatuvaihtelu on v{\"a}h{\"a}isemp{\"a}{\"a}. Kermeiss{\"a} on SBS:n m{\"a}{\"a}r{\"a}n yleens{\"a} yli 12 {\%} bitumin m{\"a}{\"a}r{\"a}st{\"a}, jotta se muodostaisi yhten{\"a}isen verkon tuotteen sis{\"a}ll{\"a}. Kirjallisuusl{\"a}hteiden mukaan APP:t{\"a} tulee vastaavasti yleens{\"a} olla yli 20 {\%}, jotta tuotteet olisivat parempia kuin normaalit puhalletuilla bitumeilla valmistetut tuotteet. Kermien pitk{\"a}aikaiskest{\"a}vyys saattaa kuitenkin heiket{\"a} APP:n m{\"a}{\"a}r{\"a}{\"a} lis{\"a}tt{\"a}ess{\"a}. SBS-kermit s{\"a}ilytt{\"a}v{\"a}t tavallisimmin taipuisuutensa l{\"a}mp{\"o}tiloihin -15...-40 °C asti, kun APP-kermeill{\"a} vastaava l{\"a}mp{\"o}tila on -5...-20 °C. Katoilta otettujen n{\"a}ytteiden perusteella SBS-katteen venyvyys oli huonel{\"a}mp{\"o}tilassa yli 30 {\%}, kun se APP-kermeill{\"a} oli noin 10 {\%}. Venymiin vaikuttaa huomattavasti my{\"o}s tukikerrosten laatu ja sijainti kermiss{\"a}. Kylmiss{\"a} olosuhteissa SBS-tuotteiden ominaisuudet heikentyv{\"a}t hitaammin. Suomessa SBS-modifioituja bitumikatteita on tehty noin 15 vuoden ajan, kun taas APP-modifioituja on tehty vain vajaat kymmenen vuotta. Ulkomailla vanhimmat SBS-katteet ovat yli 20 vuotta vanhoja ja ovat edelleen hyv{\"a}ss{\"a} kunnossa. Vanhimmat APP-katteet ovat noin 20 vuotta vanhoja. Vertailevia vanhoja testikattoja ei ole, mutta Euroopan muissa maissa on esitetty arvioita, ett{\"a} liuskesirotteelliset modifioidut kaksinkertaiset bitumikatteet kest{\"a}isiv{\"a}t noin 30 vuotta ja singelill{\"a} suojatut noin 40 vuotta. APP-katteissa tavallinen hiekka- tai muovikerrossuoja antaa katteelle arviolta noin 20 - 25 vuoden kestoi{\"a}n. Puhalletuista bitumeista tehtyjen vastaavien kattojen ik{\"a} on keskim{\"a}{\"a}rin noin 20 liuskesirotteella ja 25 vuotta singelill{\"a} suojattuna. Kattojen kentt{\"a}tarkastuksissa on todettu, ett{\"a} APP-katteissa saumojen pit{\"a}vyys on jonkinasteinen ongelma, koska ne p{\"a}{\"a}osin tehd{\"a}{\"a}n yksikerroskatteina. SBS-katteissa esiintyy korkeissa l{\"a}mp{\"o}tiloissa liukumaa saumoissa. Kattoja APP-tuotteilla korjattaessa tulee kermit kiinnitt{\"a}{\"a} alustaan mekaanisesti, koska APP-tuotteilla voi esiinty{\"a} yhteensopivuusongelmia muiden bitumituotteiden kanssa. SBS-tuotteilla vastaavaa ongelmaa ei yleens{\"a} ole. Katteiden ulkoisina rasitustekij{\"o}in{\"a} ovat UV-s{\"a}teily, korkea l{\"a}mp{\"o}tila, yleens{\"a} l{\"a}mp{\"o}tilan vaihtelut, sade, j{\"a}{\"a}, alustan liikkeet ja mekaaniset iskut. S{\"a}teily{\"a} ja korkeita l{\"a}mp{\"o}tiloja vastaan bitumi tulee suojata. Parhaan suojan antaa singelikerros, seuraavaksi paras on liuskesirote ja heikoin on hiekka tai muovisuoja. J{\"a}{\"a}n muodostuminen katolle on selv{\"a}sti v{\"a}h{\"a}isemp{\"a}{\"a}, jos katon kaltevuus on suurempi kuin 1:18. Alustan liikkeiden vaikutusta voidaan yhten{\"a}isess{\"a} rakenteessa v{\"a}hent{\"a}{\"a} lis{\"a}{\"a}m{\"a}ll{\"a} katteen paksuutta, pehment{\"a}m{\"a}ll{\"a} k{\"a}ytettyj{\"a} bitumeja, lis{\"a}{\"a}m{\"a}ll{\"a} tukikerroksia, v{\"a}hent{\"a}m{\"a}ll{\"a} alustan liikkeit{\"a} ja kiinnitt{\"a}m{\"a}ll{\"a} kate vain osittain alustaan. Mik{\"a}li katteet tulevaisuudessa ohenevat, mekaanisten iskujen merkitys katteen kest{\"a}vyydelle voi kasvaa nykyisest{\"a}. Useampikerroksinen kate ei ole niin altis ty{\"o}virheille kuin yksikerroskate. Yksikerroskatteissa tulisi saumojen virheett{\"o}myys pysty{\"a} tarkastamaan ty{\"o}maaolosuhteissa. Lyhytaikaisista vanhentamiskokokeista tavanomaisin on vanhentaminen kohotetussa l{\"a}mp{\"o}tilassa. Tulokset ovat osittain ristiriitaisia eri tutkimusten v{\"a}lill{\"a}, mutta samalla kermityypill{\"a} ainakin jonkin ominaisuuden muutoksen ennakoimisessa ja eri tuotteiden vertailussa samalla tavoin tehtyn{\"a} se puolustaa paikkaansa. Samallakin standardilla eri laboratoriossa tehty koe voi tuottaa poikkeavia tuloksia pienist{\"a} koeolosuhteiden eroista johtuen. Tulosten muuttaminen k{\"a}yt{\"a}nt{\"o}{\"o}n katteiden i{\"a}ksi on huomattavan ep{\"a}varmaa. Parhaiten k{\"a}yt{\"a}nn{\"o}n pitk{\"a}aikaiskokeet ja vanhentamiskokeiden tulokset yhtyv{\"a}t taivutettaessa tuotteita kylm{\"a}ss{\"a} ja testattaessa termonalyyttisin menetelmin. Modifioitujen bitumien ja polyesteritukikerroksen k{\"a}ytt{\"o} kermeiss{\"a} on selv{\"a}sti v{\"a}hent{\"a}nyt katteissa esiintyvi{\"a} vaurioita. Pinnan rakkuloitumista ei en{\"a}{\"a} juuri esiinny ja halkeamat ovat k{\"a}yneet harvinaisiksi. Yksikerroskatteiden lis{\"a}{\"a}ntynyt k{\"a}ytt{\"o} heikent{\"a}{\"a} todettua edullista kehityst{\"a} saumojen vuotojen vuoksi. Puhallettujen bitumituotteiden korvaaminen modifioiduilla bitumituotteilla on taloudellisesti perusteltua hieman kalliimmasta investointikustannuksesta huolimatta kaikilla loivilla katoilla. Erityisen suositeltavaa niiden k{\"a}ytt{\"o} on katoilla, joilla edellinen kate joudutaan korvaamaan uudella toistuvien katteen repeytymien vuoksi.",
keywords = "roofing, felts, bituminous coatings, modification, durability, service life, temperature, joints (junctions), deformation, strength, aging tests (materials), reviews, fatigue (materials), tests, mechanical properties",
author = "Jouko Rantam{\"a}ki",
year = "1995",
language = "Finnish",
isbn = "951-38-4828-0",
series = "VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes",
publisher = "VTT Technical Research Centre of Finland",
number = "1673",
address = "Finland",

}

Rantamäki, J 1995, Modifioitujen bitumikatteiden pitkäaikaiskestävyys: Kirjallisuusselvitys. VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes, no. 1673, VTT Technical Research Centre of Finland, Espoo.

Modifioitujen bitumikatteiden pitkäaikaiskestävyys : Kirjallisuusselvitys. / Rantamäki, Jouko.

Espoo : VTT Technical Research Centre of Finland, 1995. 49 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 1673).

Research output: Book/ReportReport

TY - BOOK

T1 - Modifioitujen bitumikatteiden pitkäaikaiskestävyys

T2 - Kirjallisuusselvitys

AU - Rantamäki, Jouko

PY - 1995

Y1 - 1995

N2 - Modifioitujen bitumikermien pitkäaikaiskestävyyttä tarkasteltiin materiaalivalintojen, työtapojen ja erilaisten vanhentamis- ja kenttäkokeiden valossa. Bitumien modifioinnilla parannetaan bitumin muodonmuutosominaisuuksia kylmissä tai kuumissa olosuhteissa. Suomessa suurin merkitys on bitumikermien säilymisellä elastisena tai plastisena kylmissä olosuhteissa. Se vähentää katon lämpötilavaihteluiden aiheuttamien alustan liikkeiden katteeseen kohdistamia jännityksiä, joista aiheutui aikaisemmin usein katteen repeämiä. Kattaminen voidaan myös suorittaa alhaisemmissa lämpötiloissa ilman kermien murtumisvaaraa. Modifioitujen bitumikatteiden määrä Euroopassa on kasvanut viime vuosina voimakkaasti. Modifioituja tuotteita on laajemmin tuotannossa kahta tyyppiä: ataktisella polypropeenilla (APP) modifioitu ja styreenibutadieenistyreeniblokkikopolymeerillä (SBS) modifioitu. APP on plastomeeri eli muodonmuutokset eivät palaudu, ja SBS on elastomeeri eli muodonmuutokset palautuvat pääosin. APP-kermien laatu vaihtelee sekä eri tuottajien että samankin tuottajan eri tuote-erien välillä. Laadun vaihtelu näkyy testeissä venymien ja kylmätaivutuslämpötilan vaihteluna. Laatuvaihtelun eräs tekijä on APP:n laatu, koska se on polypropeenituotannon sivutuote. SBS on kehitetty bitumin lisäaineeksi ja sen laatuvaihtelu on vähäisempää. Kermeissä on SBS:n määrän yleensä yli 12 % bitumin määrästä, jotta se muodostaisi yhtenäisen verkon tuotteen sisällä. Kirjallisuuslähteiden mukaan APP:tä tulee vastaavasti yleensä olla yli 20 %, jotta tuotteet olisivat parempia kuin normaalit puhalletuilla bitumeilla valmistetut tuotteet. Kermien pitkäaikaiskestävyys saattaa kuitenkin heiketä APP:n määrää lisättäessä. SBS-kermit säilyttävät tavallisimmin taipuisuutensa lämpötiloihin -15...-40 °C asti, kun APP-kermeillä vastaava lämpötila on -5...-20 °C. Katoilta otettujen näytteiden perusteella SBS-katteen venyvyys oli huonelämpötilassa yli 30 %, kun se APP-kermeillä oli noin 10 %. Venymiin vaikuttaa huomattavasti myös tukikerrosten laatu ja sijainti kermissä. Kylmissä olosuhteissa SBS-tuotteiden ominaisuudet heikentyvät hitaammin. Suomessa SBS-modifioituja bitumikatteita on tehty noin 15 vuoden ajan, kun taas APP-modifioituja on tehty vain vajaat kymmenen vuotta. Ulkomailla vanhimmat SBS-katteet ovat yli 20 vuotta vanhoja ja ovat edelleen hyvässä kunnossa. Vanhimmat APP-katteet ovat noin 20 vuotta vanhoja. Vertailevia vanhoja testikattoja ei ole, mutta Euroopan muissa maissa on esitetty arvioita, että liuskesirotteelliset modifioidut kaksinkertaiset bitumikatteet kestäisivät noin 30 vuotta ja singelillä suojatut noin 40 vuotta. APP-katteissa tavallinen hiekka- tai muovikerrossuoja antaa katteelle arviolta noin 20 - 25 vuoden kestoiän. Puhalletuista bitumeista tehtyjen vastaavien kattojen ikä on keskimäärin noin 20 liuskesirotteella ja 25 vuotta singelillä suojattuna. Kattojen kenttätarkastuksissa on todettu, että APP-katteissa saumojen pitävyys on jonkinasteinen ongelma, koska ne pääosin tehdään yksikerroskatteina. SBS-katteissa esiintyy korkeissa lämpötiloissa liukumaa saumoissa. Kattoja APP-tuotteilla korjattaessa tulee kermit kiinnittää alustaan mekaanisesti, koska APP-tuotteilla voi esiintyä yhteensopivuusongelmia muiden bitumituotteiden kanssa. SBS-tuotteilla vastaavaa ongelmaa ei yleensä ole. Katteiden ulkoisina rasitustekijöinä ovat UV-säteily, korkea lämpötila, yleensä lämpötilan vaihtelut, sade, jää, alustan liikkeet ja mekaaniset iskut. Säteilyä ja korkeita lämpötiloja vastaan bitumi tulee suojata. Parhaan suojan antaa singelikerros, seuraavaksi paras on liuskesirote ja heikoin on hiekka tai muovisuoja. Jään muodostuminen katolle on selvästi vähäisempää, jos katon kaltevuus on suurempi kuin 1:18. Alustan liikkeiden vaikutusta voidaan yhtenäisessä rakenteessa vähentää lisäämällä katteen paksuutta, pehmentämällä käytettyjä bitumeja, lisäämällä tukikerroksia, vähentämällä alustan liikkeitä ja kiinnittämällä kate vain osittain alustaan. Mikäli katteet tulevaisuudessa ohenevat, mekaanisten iskujen merkitys katteen kestävyydelle voi kasvaa nykyisestä. Useampikerroksinen kate ei ole niin altis työvirheille kuin yksikerroskate. Yksikerroskatteissa tulisi saumojen virheettömyys pystyä tarkastamaan työmaaolosuhteissa. Lyhytaikaisista vanhentamiskokokeista tavanomaisin on vanhentaminen kohotetussa lämpötilassa. Tulokset ovat osittain ristiriitaisia eri tutkimusten välillä, mutta samalla kermityypillä ainakin jonkin ominaisuuden muutoksen ennakoimisessa ja eri tuotteiden vertailussa samalla tavoin tehtynä se puolustaa paikkaansa. Samallakin standardilla eri laboratoriossa tehty koe voi tuottaa poikkeavia tuloksia pienistä koeolosuhteiden eroista johtuen. Tulosten muuttaminen käytäntöön katteiden iäksi on huomattavan epävarmaa. Parhaiten käytännön pitkäaikaiskokeet ja vanhentamiskokeiden tulokset yhtyvät taivutettaessa tuotteita kylmässä ja testattaessa termonalyyttisin menetelmin. Modifioitujen bitumien ja polyesteritukikerroksen käyttö kermeissä on selvästi vähentänyt katteissa esiintyviä vaurioita. Pinnan rakkuloitumista ei enää juuri esiinny ja halkeamat ovat käyneet harvinaisiksi. Yksikerroskatteiden lisääntynyt käyttö heikentää todettua edullista kehitystä saumojen vuotojen vuoksi. Puhallettujen bitumituotteiden korvaaminen modifioiduilla bitumituotteilla on taloudellisesti perusteltua hieman kalliimmasta investointikustannuksesta huolimatta kaikilla loivilla katoilla. Erityisen suositeltavaa niiden käyttö on katoilla, joilla edellinen kate joudutaan korvaamaan uudella toistuvien katteen repeytymien vuoksi.

AB - Modifioitujen bitumikermien pitkäaikaiskestävyyttä tarkasteltiin materiaalivalintojen, työtapojen ja erilaisten vanhentamis- ja kenttäkokeiden valossa. Bitumien modifioinnilla parannetaan bitumin muodonmuutosominaisuuksia kylmissä tai kuumissa olosuhteissa. Suomessa suurin merkitys on bitumikermien säilymisellä elastisena tai plastisena kylmissä olosuhteissa. Se vähentää katon lämpötilavaihteluiden aiheuttamien alustan liikkeiden katteeseen kohdistamia jännityksiä, joista aiheutui aikaisemmin usein katteen repeämiä. Kattaminen voidaan myös suorittaa alhaisemmissa lämpötiloissa ilman kermien murtumisvaaraa. Modifioitujen bitumikatteiden määrä Euroopassa on kasvanut viime vuosina voimakkaasti. Modifioituja tuotteita on laajemmin tuotannossa kahta tyyppiä: ataktisella polypropeenilla (APP) modifioitu ja styreenibutadieenistyreeniblokkikopolymeerillä (SBS) modifioitu. APP on plastomeeri eli muodonmuutokset eivät palaudu, ja SBS on elastomeeri eli muodonmuutokset palautuvat pääosin. APP-kermien laatu vaihtelee sekä eri tuottajien että samankin tuottajan eri tuote-erien välillä. Laadun vaihtelu näkyy testeissä venymien ja kylmätaivutuslämpötilan vaihteluna. Laatuvaihtelun eräs tekijä on APP:n laatu, koska se on polypropeenituotannon sivutuote. SBS on kehitetty bitumin lisäaineeksi ja sen laatuvaihtelu on vähäisempää. Kermeissä on SBS:n määrän yleensä yli 12 % bitumin määrästä, jotta se muodostaisi yhtenäisen verkon tuotteen sisällä. Kirjallisuuslähteiden mukaan APP:tä tulee vastaavasti yleensä olla yli 20 %, jotta tuotteet olisivat parempia kuin normaalit puhalletuilla bitumeilla valmistetut tuotteet. Kermien pitkäaikaiskestävyys saattaa kuitenkin heiketä APP:n määrää lisättäessä. SBS-kermit säilyttävät tavallisimmin taipuisuutensa lämpötiloihin -15...-40 °C asti, kun APP-kermeillä vastaava lämpötila on -5...-20 °C. Katoilta otettujen näytteiden perusteella SBS-katteen venyvyys oli huonelämpötilassa yli 30 %, kun se APP-kermeillä oli noin 10 %. Venymiin vaikuttaa huomattavasti myös tukikerrosten laatu ja sijainti kermissä. Kylmissä olosuhteissa SBS-tuotteiden ominaisuudet heikentyvät hitaammin. Suomessa SBS-modifioituja bitumikatteita on tehty noin 15 vuoden ajan, kun taas APP-modifioituja on tehty vain vajaat kymmenen vuotta. Ulkomailla vanhimmat SBS-katteet ovat yli 20 vuotta vanhoja ja ovat edelleen hyvässä kunnossa. Vanhimmat APP-katteet ovat noin 20 vuotta vanhoja. Vertailevia vanhoja testikattoja ei ole, mutta Euroopan muissa maissa on esitetty arvioita, että liuskesirotteelliset modifioidut kaksinkertaiset bitumikatteet kestäisivät noin 30 vuotta ja singelillä suojatut noin 40 vuotta. APP-katteissa tavallinen hiekka- tai muovikerrossuoja antaa katteelle arviolta noin 20 - 25 vuoden kestoiän. Puhalletuista bitumeista tehtyjen vastaavien kattojen ikä on keskimäärin noin 20 liuskesirotteella ja 25 vuotta singelillä suojattuna. Kattojen kenttätarkastuksissa on todettu, että APP-katteissa saumojen pitävyys on jonkinasteinen ongelma, koska ne pääosin tehdään yksikerroskatteina. SBS-katteissa esiintyy korkeissa lämpötiloissa liukumaa saumoissa. Kattoja APP-tuotteilla korjattaessa tulee kermit kiinnittää alustaan mekaanisesti, koska APP-tuotteilla voi esiintyä yhteensopivuusongelmia muiden bitumituotteiden kanssa. SBS-tuotteilla vastaavaa ongelmaa ei yleensä ole. Katteiden ulkoisina rasitustekijöinä ovat UV-säteily, korkea lämpötila, yleensä lämpötilan vaihtelut, sade, jää, alustan liikkeet ja mekaaniset iskut. Säteilyä ja korkeita lämpötiloja vastaan bitumi tulee suojata. Parhaan suojan antaa singelikerros, seuraavaksi paras on liuskesirote ja heikoin on hiekka tai muovisuoja. Jään muodostuminen katolle on selvästi vähäisempää, jos katon kaltevuus on suurempi kuin 1:18. Alustan liikkeiden vaikutusta voidaan yhtenäisessä rakenteessa vähentää lisäämällä katteen paksuutta, pehmentämällä käytettyjä bitumeja, lisäämällä tukikerroksia, vähentämällä alustan liikkeitä ja kiinnittämällä kate vain osittain alustaan. Mikäli katteet tulevaisuudessa ohenevat, mekaanisten iskujen merkitys katteen kestävyydelle voi kasvaa nykyisestä. Useampikerroksinen kate ei ole niin altis työvirheille kuin yksikerroskate. Yksikerroskatteissa tulisi saumojen virheettömyys pystyä tarkastamaan työmaaolosuhteissa. Lyhytaikaisista vanhentamiskokokeista tavanomaisin on vanhentaminen kohotetussa lämpötilassa. Tulokset ovat osittain ristiriitaisia eri tutkimusten välillä, mutta samalla kermityypillä ainakin jonkin ominaisuuden muutoksen ennakoimisessa ja eri tuotteiden vertailussa samalla tavoin tehtynä se puolustaa paikkaansa. Samallakin standardilla eri laboratoriossa tehty koe voi tuottaa poikkeavia tuloksia pienistä koeolosuhteiden eroista johtuen. Tulosten muuttaminen käytäntöön katteiden iäksi on huomattavan epävarmaa. Parhaiten käytännön pitkäaikaiskokeet ja vanhentamiskokeiden tulokset yhtyvät taivutettaessa tuotteita kylmässä ja testattaessa termonalyyttisin menetelmin. Modifioitujen bitumien ja polyesteritukikerroksen käyttö kermeissä on selvästi vähentänyt katteissa esiintyviä vaurioita. Pinnan rakkuloitumista ei enää juuri esiinny ja halkeamat ovat käyneet harvinaisiksi. Yksikerroskatteiden lisääntynyt käyttö heikentää todettua edullista kehitystä saumojen vuotojen vuoksi. Puhallettujen bitumituotteiden korvaaminen modifioiduilla bitumituotteilla on taloudellisesti perusteltua hieman kalliimmasta investointikustannuksesta huolimatta kaikilla loivilla katoilla. Erityisen suositeltavaa niiden käyttö on katoilla, joilla edellinen kate joudutaan korvaamaan uudella toistuvien katteen repeytymien vuoksi.

KW - roofing

KW - felts

KW - bituminous coatings

KW - modification

KW - durability

KW - service life

KW - temperature

KW - joints (junctions)

KW - deformation

KW - strength

KW - aging tests (materials)

KW - reviews

KW - fatigue (materials)

KW - tests

KW - mechanical properties

M3 - Report

SN - 951-38-4828-0

T3 - VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes

BT - Modifioitujen bitumikatteiden pitkäaikaiskestävyys

PB - VTT Technical Research Centre of Finland

CY - Espoo

ER -

Rantamäki J. Modifioitujen bitumikatteiden pitkäaikaiskestävyys: Kirjallisuusselvitys. Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland, 1995. 49 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 1673).