Monimuotoinen käyttäjälähtöisyys yritysten uudistuvassa innovaatiotoiminnassa: Huomioita käyttäjälähtöisen innovaatiopolitiikan kehittämiseen

Translated title of the contribution: Multiforming user-driven innovation activities in businesses and their implications in innovation policy

Inka Lappalainen, Tiina Apilo, Annele Eerola, Jari Konttinen, Antti Pelkonen

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  Julkaisussa kuvataan yritysten innovaatiotoiminnan uudistumista ja monimuotoistumista sekä innovaatiopolitiikan suuntaamis- ja kehitystarpeita erityisesti käyttäjälähtöisyyden näkökulmasta. Käyttäjälähtöisyydellä ymmärretään tässä tutkimuksessa kaikkia niitä muotoja, joilla yritys voi saada tietoa asiakkaista ja loppukäyttäjistä, sekä kaikkia niitä menetelmiä ja käytäntöjä, joilla yritys voi osallistaa asiakkaita ja käyttäjiä innovaatioprosessiinsa. Laadullisen tapaustutkimuksen tuloksena muodostettiin aineistolähtöinen monimuotoisen käyttäjälähtöisen innovaatiotoiminnan yritystypologia: Kehittäjäkumppani, Asiakasratkaisuintegraattori, Käyttäjätarpeen konseptoija, Käyttäjän ymmärtäjä ja Yhteisöllinen kehittäjä. Lisäksi tunnistettiin Tarpeiden luoja ja Tiedon tuottaja -tyypit. Näiden ns. ideaaliyritystyyppien mukaisesti tutkimuksessa kuvataan yritysten asemoitumista toimintaympäristöönsä, innovaatiojohtamista ja -prosessia sekä erityisesti yritysten asiakas- ja loppukäyttäjäsuhteita ja roolia verkoston toimijana. Typologia konkretisoi käyttäjälähtöisen innovaatiotoiminnan moninaisuutta, sen tuomia haasteita ja mahdollisuuksia. Lisäksi se tarjoaa yrityksille mahdollisuuden itsearviointiin ja oppimiseen innovaatiotoiminnan edelläkävijäyrityksiltä. Typologian avulla esitetään myös huomioita innovaatiojärjestelmän palvelujen ja instrumenttien kehittämiseksi, jotta ne vastaisivat paremmin yritysten muuttuviin innovaatiotoiminnan haasteisiin. Tutkimuksessa todetaan, että yritysten innovaatiotoiminnassa perinteiset roolit tuotteen ja palvelun kehittäjän, tuottajan, välittäjän ja kuluttajan kesken ovat sekoittuneet. Lisäksi nostetaan tarve ymmärtää käyttäjälähtöisyys monitahoisena käsitteenä. Näiden käyttäjälähtöisyyden eri muotojen tunnistaminen on edellytyksenä sille, että innovaatiotoimintaa voidaan tarkoituksenmukaisesti tukea innovaatiopolitiikan keinoin. Käyttäjälähtöiselle innovaatiopolitiikalle oman haasteensa luo myös se, että suuri osa yrityksistä toimii jo nyt jollakin tasolla käyttäjälähtöisesti ja integroi käyttäjiä innovaatioprosessiinsa. Jatkossa koulutusjärjestelmän rooli korostuu, mikäli käyttäjälähtöistä innovaatiotoimintaa halutaan yrityksissä laajentaa ja syventää. Esimerkkinä tästä nostetaan käyttäjälähtöisen suunnittelun integrointi tekniseen ja taloustieteelliseen koulutukseen. Lisäksi tarvitaan malleja, joilla käyttäjälähtöisen innovaatiotoiminnan konkreettisia hyötyjä yritysten liiketoiminnassa voitaisiin osoittaa. Jatkossa myös immateriaalioikeuksien hallinnan merkitys käyttäjälähtöisessä innovaatiotoiminnassa korostuu.
  Translated title of the contributionMultiforming user-driven innovation activities in businesses and their implications in innovation policy
  Original languageFinnish
  Place of PublicationEspoo
  PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
  Number of pages151
  ISBN (Electronic)978-951-38-7583-1
  ISBN (Print)978-951-38-7582-4
  Publication statusPublished - 2010
  MoE publication typeD4 Published development or research report or study

  Publication series

  SeriesVTT Tiedotteita - Research Notes
  Number2536
  ISSN1235-0605

  Keywords

  • user-driven innovation
  • innovation process
  • innovation system
  • innovation policy

  Fingerprint

  Dive into the research topics of 'Multiforming user-driven innovation activities in businesses and their implications in innovation policy'. Together they form a unique fingerprint.

  Cite this