Monta tietä vaikuttavuuteen. Käytäntöjä, kokemuksia ja haasteita eri hallinnonaloilta

Translated title of the contribution: Many routes to effectiveness. Experiences, practices and challenges in different administrative sectors in government

Kirsi Hyytinen (Editor), Esko Mustonen (Editor)

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Valtion tulosohjaus- ja tilivelvollisuusuudistuksessa erääksi tavoitteeksi asetettiin yhteiskunta- ja finanssipoliittisen päätöksenteon sekä julkisen toiminnan laadun parantaminen arviointitoiminnan avulla siten, että aikaansaadaan mahdollisimman vaikuttavaa ja taloudellisesti tehokasta julkista toimintaa. Uudistuksen taustalla olivat muun muassa eduskunnan aloitteet ja toivomukset saada budjettikäsittelyä varten kattavaa ja laadukasta tietoa yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta ja sen kehityksestä. Tulosohjaus- ja tilivelvollisuusuudistus asetti uusia vaatimuksia myös ministeriöiden suunnitteluja seurantajärjestelmille. Nykymuotoisena vaikuttavuusarviointi nähdään suuntautuneen perinteisestä ex post tyyppisestä arvioinnista interaktiiviseksi oppimisprosessiksi, jonka tavoitteena on vahvistaa strategista ajattelua toiminnan kehittämisessä ja päätöksenteossa. Keskeinen kysymys on, minkälaista tietoa ja osaamista hyödynnämme päätöksenteon tukena ja toiminnan tavoitteita asetettaessa. Lähestymistavan muutos asettaa merkittäviä haasteita tutkimukselle ja muulle tiedon tuotannolle. Keskusteluun liittyy olennaisesti myös kysymys arvioinnin ja vaikuttavuusseurannan motivaatiosta ja tiedonintresseistä. Se, miten vaikuttavuustietoa käytetään, kuka tietoa käyttää ja mihin tarkoitukseen, vaikuttaa siihen, minkälaista tietoa vaikuttavuudesta tarvitaan.
Translated title of the contributionMany routes to effectiveness. Experiences, practices and challenges in different administrative sectors in government
Original languageFinnish
PublisherValtiovarainministeriö
Number of pages161
ISBN (Print)978-951-804-917-6
Publication statusPublished - 2009
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtiovarainministeriön julkaisuja
Number5/2009

Keywords

  • impact assessment
  • performance management
  • evaluation

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Many routes to effectiveness. Experiences, practices and challenges in different administrative sectors in government'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this