Moottoribensiinin reformulointi päästöjen vähentämiseksi Suomen oloissa: Bensiinin aromaattien, olefiinien ja T90-lämpötilan vaikutus päästöihin

Päivi Aakko, Matti Kytö, Jussi Kokko, Antti Karintaus, Juha Pentikäinen

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  Tutkimuksessa keskityttiin bensiinin koostumuksen, eli aromaatti- ja olefiinipitoi-suuden sekä tislauksen 90 %:n pisteen vaikutuksiin pakokaasupäästöihin. Aiheesta tehtiin aluksi kirjallisuustutkimus, joka on julkaistu aikaisemmin. Kokeelliseen osaan kuului pakokaasumittauksia 13 katalysaattoriautolla +22 °C:n ja kahdella -7 oC:n lämpötilassa sekä yhdellä katalysaattorittomalla autolla +22 °C:n lämpötilassa FTP75-ajosyklin mukaisesti. Mittauksiin kuului säänneltyjen päästöjen (THC, CO ja NOx), ei-säänneltyjen päästöjen (hiilivetyerittely ja aldehydit), hiili-dioksidin sekä polttoaineenkulutuksen mittauksia. Kahdeksan koepolttoaineen kor-keat aromaattipitoisuudet olivat tasolla 40 til-% ja matalat 15 til-%, korkeat olefiinipitoisuudet tasolla 15 til-% ja matalat 2 til-% sekä korkeat T90-lämpötilat tasolla 170 °C ja matalat 145 °C. Tuloksia käsiteltiin kahdella tavalla: toisaalta kunkin yksittäisen ominaisuusmuutoksen vaikutuksia ja toisaalta kaikkien tutkittujen polttoaineominaisuuksien samanaikaisen muutoksen vaikutuksia. Katalysaattoriautoilla saavutettiin +22 °C:n lämpötilassa pienimmät CO- ja THC-päästöt alentamalla polttoaineen aromaattipitoisuutta ja T90-lämpötilaa. Olefiini-pitoisuuden alentaminen taas lisäsi vastaavia päästöjä, mihin on syynä pakokaasun koostumuksen muuttuminen vaikeammin katalysaattorin hapetettavaksi. NOx-päästö sen sijaan kasvoi aromaattipitoisuuden ja T90-lämpötilan laskiessa ja pieneni hieman olefiinipitoisuuden laskiessa. CO2-päästöön ja polttoaineenkulutukseen vaikutti ainoastaan aromaattipitoisuuden lasku, jolloin CO2-päästö ja polttoaineenkulutus (kg/100 km) laskivat. Tilavuusperustainen kulutus (l/100 km) tosin kasvoi. Tulokset -7 °C:n lämpötilassa olivat THC- ja NOx-päästön osalta samansuuntaisia kuin +22 °C:n lämpötilassa lukuun ottamatta CO-päästöä, joka laski olefiinipitoisuuden pienentyessä ja nousi T90-lämpötilan laskiessa. Katalysaattorittomalla autolla polttoaineominaisuuksien vaikutukset säänneltyihin päästöihin olivat samansuuntaisia kuin katalysaattoriautoilla lukuun ottamatta CO-päästöä, joka laski olefiinipitoisuuden laskiessa, ja NOx-päästöä, joka laski kaikkien tutkittujen polttoaineominaisuuksien pienentyessä. Sekä katalysaattoriautoilla että katalysaattorittomalla autolla pakokaasujen bentseenipitoisuus aleni polttoaineen aromaattipitoisuuden laskiessa. Olefiinipitoisuuden sekä T90-lämpötilan laskiessa 1,3-butadieenipäästö pieneni, mutta aromaattipitoisuuden laskiessa se kasvoi. Form- ja asetaldehydipäästöt lisääntyivät polttoaineen aromaattipitoisuuden laskiessa, mikä oli seurausta aromaattien korvaamisesta aldehydejä tuottavilla komponenteilla.
  Original languageFinnish
  Place of PublicationEspoo
  PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
  Number of pages95
  ISBN (Print)951-38-4847-7
  Publication statusPublished - 1995
  MoE publication typeNot Eligible

  Publication series

  SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
  Number1692
  ISSN1235-0605

  Keywords

  • motor vehicles
  • gasoline
  • automotive fuel
  • exhaust gases
  • exhaust emissions
  • Finland
  • aromatic compounds
  • alkene hydrocarbons
  • temperature
  • reduction
  • environmental production

  Cite this