Muotoilun mahdollisuuden teknologiatutkimuksessa: Pro gradu

Riku Närhi

Research output: ThesisMaster's thesis

Abstract

Tarkastelen pro gradu –tutkielmassani teollista muotoilua teknologiatutkimusympäristössä. Yhteistyökumppanini on Valtion Teknologian Tutkimuskeskus VTT ja sen Photonic devices and measurement solutions –yksikkö. Tutkimus on tehty osana HANSKA –hanketta. Tutkimus on kvalitatiivinen tapaustutkimus. Tutkimusaineisto koostuu kolmesta laitesuunnitteluprojektista, joissa muotoilu on mukana eri tavoilla.

Tämän pro gradu –tutkielman päätarkoituksena on selvittää, mitkä asiat tukevat muotoilun integrointia osaksi teknologiatutkimusta ja moniammatillista laiterakennustiimiä ja mikä on teollisen muotoilijan tehtävänkuva VTT:llä. Työssä tarkastellaan yhteistyötä muotoilijan ja insinöörien välillä sekä kokemuksia muotoilutoiminnasta VTT:llä. Muotoilun hyödyntämiseen moniammatillisessa suunnittelutyössä on monia eri tapoja. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, mikä olisi VTT:lle sopivin tapa liittää muotoilu VTT:n tutkimusorientoituneeseen suunnitteluympäristöön.

Tutkimusaineiston tarkastelun perusteella teollinen muotoilija on tärkeä osa VTT:n moniammatillista laitesuunnittelutiimiä. Muotoilutoiminnasta on saatu selkeää hyötyä HANSKA –hankkeen projekteissa. Teollisen muotoilun on havaittu olevan avainasemassa kädessä pidettävien mittalaitteiden lopputulosta ajatellen. Tuotteen ulkonäkö, käytettävyys, käyttäjälähtöisen näkökulman huomioiminen jne. ovat tärkeitä tekijöitä laitteesta syntyvän ensivaikutelman luomisessa. Ulkonäkö ja käytettävyys tuovat tuotteelle lisäarvoa markkinoilla. Muotoilun avulla voidaan myös lisätä asiakkaan kiinnostusta tekniikkaa ja käyttösovelluksia kohtaan. Muotoilun ja nopeiden valmistusmenetelmien myötä teknologiaprotoista on saatu yhä enemmän lopputuotteen näköisiä. Teknologiaprotojen on havaittu olevan yhtenäisempiä ja viimeistellympiä kokonaisuuksia, jos muotoilu on otettu mukaan jo suunnittelun alkuvaiheessa. Tämän tutkimuksen perusteella teollinen muotoilu tulisi integroida pysyvästi VTT:n moniammatillisen tiimin toimintaan.
Original languageEnglish
QualificationMaster Degree
Awarding Institution
  • University of Lapland
Place of PublicationRovaniemi
Publisher
Publication statusPublished - 2014
MoE publication typeG2 Master's thesis, polytechnic Master's thesis

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Muotoilun mahdollisuuden teknologiatutkimuksessa: Pro gradu'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this