Muurauslaastien ominaisuudet. Osa 1. Kirjallisuustutkimus

Reijo Ylä-Mattila

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Kirjallisuustutkimuksen avulla selvitettiin muurauslaastien perusaninaisuudet ja niihin vaikuttavat tekijät. Luotiin myös perusedellytykset laboratoriotutkimukselle ja testausmenetelmien kehittämiselle. Lisäksi selvitettiin työtekniikan ja valmiin rakenteen muurauslaastien ominaisuuksille asettamat vaatimukset ja luotiin perusteet muurauslaastien tuotekehitystoiminnalle ja käytölle. Nykyinen rakentamistapa asettaa laastin ominaisuuksille uusia vaatimuksia, joiden toteamiseksi ei kuitenkaan ole kehitetty luotettavia tutkimusmenetelmiä. Menetelmien puute vaikeuttaa tuotekehitystoimintaa ja siten koko muuratun rakenteen kehittämistä. Laastin on aina oltava työstettävyysominaisuuksiltaan hyvää, koska jokainen laastilitra joudutaan työstämään käsin. Hyvän laastin keskeisiä aminaisuuksia ovat mm. sopiva notkeus, pieni vedenerottuminen, hyvä vedenpidätyskyky ja tarttuvuus sekä pitkä käyttöaika. Näihin ominaisuuksiin voidaan vaikuttaa mm. hiekan rakeisuudella ja raemuodolla, seossuhteilla, vesipitoisuudella ja erityisesti lisäaineilla. Huokoistimien vaikutus työstettävyyteen on suuri ja huokoistus parantaa myös kovettuneen laastin pakkasenkestävyyttä . Veden imeytyminen laastista muurauskiveen on koko muuraustyön perusta, koska tällöin laasti jäykistyy ja rakenne saavuttaa pian riittävän vakavuuden seuraavien kivikerrosten aiheuttamaa painoa vastaan. Imeytymisen nopeus riippuu kiven imuominaisuuksista sekä laastin vedenpidätyskyvystä. Mikäli nopeus on sopiva, työ sujuu hyvin ja laasti tarttuu hyvin. Muuratun rakenteen käyttö hyvin eristetyn seinän ulkokuoressa on johtanut siihen, että laastin lujuus tulee enää harvoin laastin valinnassa yksinään määrääväksi tekijäksi, vaan valinnassa on otettava huamioon myös tiiviys ja pakkasenkestävyys. Laastin lujuusominaisuudet riippuvat mm. hiekan rakeisuudesta, sideaineesta, seossuhteista, ilmapitoisuudesta, kovettumisolosuhteista jne. Samat tekijät vaikuttavat myös laastin tarttuvuuteen ja pakkasenkestävyyteen. Koska eri tekijöiden vaikutukset johonkin ominaisuuteen voivat olla vastakkaisia, hyvä lopputulos kokonaisuuden kannalta edellyttää ominaisuuksien optimointia.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
ISBN (Print)951-38-2057-2
Publication statusPublished - 1984
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita
Number326
ISSN0358-5085

Keywords

  • masonry
  • mortars
  • brick structures

Cite this