Muuttuvien nopeusrajoitusten kannattavuuden tarkastelu kaksikaistaisella tiellä. Esimerkkitapaus valtatie 7 (E18) Kotka-Pyhtää

Translated title of the contribution: The profitability of weather controlled speed limits on two-lane road. Case main 7 (E18) between Kotka and Pyhtää

Marko Nokkala, Anna Schirokoff

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  Tämä raportti käsittelee hankearviointia Kotka-Pyhtää tien muuttuvien nope- usrajoitusten tapaustutkimuksen pohjalta. Perinteisen hyötykustannusana- lyysiin perustuvan tarkastelun lisäksi otettiin huomioon analyysiin liittyviä on- gelmakohtia sekä uusia vaihtoehtoisia menetelmiä, joita toistaiseksi ei ole laajamittaisesti hankearvioinnissa käytetty. Raportin ensimmäisessä osassa selvitettiin sääohjatun tien yhteiskunnallista kannattavuutta Kotka-Pyhtää tien sekaliikennetie- ja moottoriliikennetie- osuuksilla. Tutkimuksen menetelmät ja lähestymistapa pohjautuivat tässä osassa aikaisempiin tutkimuksiin, joissa oli selvitetty sääohjatun tien muiden osuuksien yhteiskuntataloudellisuutta. Tutkimuksen tuloksena voidaan todeta, että sääohjatun tien yhteiskuntata- loudellinen kannattavuus ei ole hyvä hyötykustannustarkastelulla mitattuna. Osakustannustekijöinä tarkastelussa olivat onnettomuus-, aika-, ajoneuvo-, melu-, päästö ja asfalttipäällysteen kustannukset. Yhteiskuntataloudellisessa tarkastelussa kannattavuutta heikentää laskeneista nopeuksista johtuva matka-ajan kasvu, joka pienentää syntyviä yhteiskuntataloudellisia säästöjä. Suurimmat säästöt syntyvät onnettomuuskustannusten alenemisesta. Raportin toisessa osassa tutkittiin sekä herkkyysanalyysin että langattoman tiedonsiirron vaihtoehdon pohjalta sääohjatun tien kannattavuutta. Näiden laajennusten hyötykustannustarkasteluun voidaan todeta muuttavan perin- teistä analyysiä sekä niiltä osin, joilla arvostuseriä voidaan muuttaa että niin, että kahta vaihtoehtoista investoinnin toteuttamistapaa voidaan vertailla kes- kenään. Jotta hyötykustannussuhde saataisiin kannattavaksi, tulisi muuttuvi- en kustannusten tien ylläpidosta alentua merkittävästi, mikä ei ole realistinen oletus. Toisaalta kasvavat liikenteen määrät ja alenevat keskinopeudet voi- vat vähentää onnettomuusriskiä ja kasvattaa yhteiskuntataloudellisia sääs- töjä. Raportin toisessa osassa käsiteltiin perinteisen hyötykustannustarkastelun lisäksi vaihtoehtoisia lähestymistapoja hankearvioinnissa soveltaen Capital Asset Pricing Modelia (CAPM). Tämäkään tarkastelu ei muuttanut hanketta kannattavaksi, mutta paransi hyötykustannussuhdetta perinteisiin tarkaste- luihin nähden. Lisäksi tutkimuksessa käsiteltiin lyhyesti monikriteerianalyysiä ei-taloudelliseen tarkasteluun pohjautuvana hankearviointimenetelmänä.
  Translated title of the contributionThe profitability of weather controlled speed limits on two-lane road. Case main 7 (E18) between Kotka and Pyhtää
  Original languageFinnish
  Place of PublicationHelsinki
  PublisherTiehallinto
  Number of pages53
  ISBN (Print)951-726-801-7
  Publication statusPublished - 2001
  MoE publication typeD4 Published development or research report or study

  Publication series

  SeriesTiehallinnon selvityksiä
  Number52/2001
  ISSN1457-9871

  Keywords

  • weather controlled road
  • investment calculations
  • variable speed limit
  • socio-economic profitability

  Fingerprint

  Dive into the research topics of 'The profitability of weather controlled speed limits on two-lane road. Case main 7 (E18) between Kotka and Pyhtää'. Together they form a unique fingerprint.

  Cite this