Näkökulmia liikennevalvonnan kehittämiseen: tuloksia EU:n PEPPER-projektista

Veli-Pekka Kallberg

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference article in proceedingsScientific

Abstract

Liikennevalvonnan turvallisuutta parantavasta potentiaalista on paljon hyödyntämättä. Erityisesti ajonopeuksien alentamiseen, liikennejuopumuksen vähentämiseen ja turvavöiden käytön lisäämi-seen tähtäävää valvontaa kehittämällä on mahdollista merkittävästi alentaa liikennekuolemien mää-rään. Tuskin millään muulla liikenneturvallisuustoimenpiteellä on mahdollista saada yhtä suuria vaikutuksia yhtä nopeasti. EU:n PEPPER-projektissa oli tavoitteena edistää liikennevalvonnan vai-kuttavuutta ja kustannustehokkuutta. Projektissa tarkastellaan koko liikennevalvontaprosessia, joka kattaa paitsi rikkeiden havaitsemisen ja sanktioiden määräämisen myös liikennevalvonnan suunnit-telun, toteutumisen seurannan, uuden tekniikan soveltamisen, vaikutusten arvioinnin sekä valvontaa koskevan lainsäädännön ja hallinnolliset rutiinit. Tarkasteltavina ovat mm. liikennevalvontajärjes-telmän toimivuus eri maissa, liikennevalvonnan seuranta- ja tietojärjestelmien kehittäminen, uuden teknologian hyödyntämismahdollisuudet sekä liikennevalvonnan hyvät käytännöt erityisesti nope-us-, alkoholi- ja turvavyövalvonnassa
Original languageFinnish
Title of host publicationVäylät ja Liikenne 2008
Subtitle of host publicationesitelmät
Place of PublicationHelsinki
Pages171-175
Publication statusPublished - 2008
MoE publication typeB3 Non-refereed article in conference proceedings
EventVäylät ja Liikenne 2008 - Tampere, Finland
Duration: 8 Oct 20089 Oct 2008

Seminar

SeminarVäylät ja Liikenne 2008
Country/TerritoryFinland
CityTampere
Period8/10/089/10/08

Cite this