Näkemyksiä liikenneturvallisuusvisiosta ja liikenneturvallisuuden huomioon ottaminen kahdessa esimerkkiorganisaatiossa

Rita Rathmayer, Virpi Britschgi

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tässä tutkimuksessa selvitettiin Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnassa YTV:ssä ja Suomen Posti Oyj:ssä liikenneturvallisuuden parissa työskentelevien henkilöiden käsityksiä valtakunnallisesta tieliikenteen liikenneturvallisuusvisiosta, sen merkityksestä ja sen edellyttämien toimenpiteiden mahdollisista toteuttamisen esteistä. Lisäksi perehdyttiin näissä organisaatioissa jo tehtyyn liikenneturvallisuustyöhön. Tavoitteena oli etsiä tapoja, joilla valtakunnallista liikenneturvallisuusvisiota voitaisiin viedä käytäntöön. Tutkimusmenetelmänä oli haastattelu, jonka pohjaksi haastateltavat olivat saaneet luettavakseen etukäteismateriaalin. Siinä oli mm. tietoa liikenneturvallisuusvisiosta, lueteltu erityyppisiä liikenneturvallisuustoimenpiteitä ja pohdintaa liikenneturvallisuustyön vastuunjaosta kuljetusten tilaajien, kuljetusyritysten ja kuljettajien välillä. Kutakin haastattelua varten varattiin aikaa puolitoista tuntia. Osassa haastatteluista oli kaksi henkilöä yhtä aikaa haastateltavana, mutta suurin osa oli yksilöhaastatteluja. Tutkitut organisaatiot poikkesivat toisistaan mm. siten, että Suomen Posti Oyj:ssä liikenneturvallisuusvisio oli melko tuntematon asia eikä sitä siksi oltu vielä käytännössä sovellettu mihinkään. YTV:ssä sen sijaan se oli osalle haastatelluista hyvinkin tuttu ja sen pohjalta oli jo tehty töitä ja laadittu julkaisuja. Haastatellut suhtautuivat molemmissa organisaatioissa erittäin myönteisesti sekä liikenneturvallisuusvisioon että liikenneturvallisuustyöhön. He olivat myös tehneet monipuolisesti työtä liikenneturvallisuuden edistämiseksi ja turvallisten kuljetusten edellytysten luomiseksi. Tämän haastattelun avulla ei kuitenkaan saatu luotettavaa tietoa siitä, miten kyseisten organisaatioiden vaikutuspiirissä olevat kuljettajat tien päällä liikkuessaan toteuttavat näitä liikenneturvallisuusarvoja. Todennäköisesti käytäntö poikkeaa haastatteluissa syntyneestä ideaalikuvasta ja liikenneturvallisuuden huomioon ottamista toiminnassa on terävöitettävä vielä paljon ennen kuin sen merkitys alkaa konkreettisesti näkyä myös käytännössä.
Original languageFinnish
Place of PublicationHelsinki
PublisherLiikenne- ja viestintäministeriö
Number of pages68
ISBN (Print)951-723-740-5
Publication statusPublished - 2004
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesLINTU-julkaisuja
Number2/2003

Keywords

  • traffic safety vision
  • traffic safety
  • transport

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Näkemyksiä liikenneturvallisuusvisiosta ja liikenneturvallisuuden huomioon ottaminen kahdessa esimerkkiorganisaatiossa'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this