NC-ohjelmoinnin tehostaminen CAD/CAM-järjestelmällä

Jorma Isotalo, Jukka Vilppo, Ilkka Tuuli, Pekka Katila

Research output: Book/ReportReport

Abstract

CAD/CAM-järjestelmiä on toistaiseksi käytetty suomalaisessa konepajateollisuudessa muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta lähinnä teknisten piirustusten tai tarjouskuvien tuottamiseen. Numeerisesti ohjattujen (Numerical Control, NC) työstökoneiden ohjelmointia voidaan oleellisesti tehostaa käyttämällä hyväksi CAD/CAM-järjestelmissä olevia tai niihin saatavia NC-ohjelmointiominaisuuksia. Tietokoneavusteisessa suunnittelussa syntyy suunnittelun tuloksena tuotemalli, joka sisältää geometrisen informaation tuotteesta. CAD/CAM-järjestelmässä tuotteen suunnittelun yhteydessä syntynyt geometria voidaan käyttää lähtötietona NC-ohjelmoinnissa. Tutkimuksessa selvitettiin Valtion teknillisessä tutkimuskeskuksessa (VTT) olevan ICEM-DDN CAD/CAM-ohjelmiston soveltuvuus teollisessa tuotannossa olevan työkappaleen NC-ohjelmointiin. Tutkimuksessa määriteltiin työkaluasematiedoston (Cutter Location Data, CL-DATA) jälkikäsittelyohjelmalta eli postprosessorilta vaadittavat ominaisuudet. Projektin yhteydessä hankittu postprosessori testattiin ja viritettiin tuotantokäyttöön soveltuvaksi. Tulokset osoittivat, että geometrialtaan jo suhteellisen yksinkertaisilla kappaleilla on saavutettavissa kustannussäästöjä NC-ohjelmoinnissa CAD/CAM-järjestelmällä. Lisäksi todettiin valmistuksen läpimenoajan lyhentyvän.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages44
ISBN (Print)951-38-2543-4
Publication statusPublished - 1986
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita
Number565
ISSN0358-5085

Keywords

  • CAD
  • CAM
  • programming
  • numerical control

Cite this