Uudet jätteenkäsittelykeskusten vesienhallintatekniikat

Translated title of the contribution: New techniques for waste water treatment of waste treatment centers and landfills

Tommi Kaartinen, Paula Eskola, Elina Vestola, Elina Merta, Ulla-Maija Mroueh

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tässä tutkimuksessa on kehitetty uusia teknis-taloudellisesti käyttökelpoisia ja ekotehokkaita ratkaisuja yhdyskuntien jätteenkäsittelykeskusten ja teollisuuden kaatopaikkojen vesien käsittelyyn ja hallintaan. Julkaisussa tarkastellaan suomalaisissa jätteenkäsittelykeskuksissa ja kaatopaikoilla syntyvien vesien laatua sekä esitellään Suomessa ja ulkomailla toteutettuja vesien erilliskäsittelysovelluksia. Hankkeen kokeellisessa tutkimuksessa keskityttiin raskasmetallipitoisten vesien käsittelyyn soveltuviin menetelmiin. Valitut tekniikat olivat biologinen sulfaatinpelkistys ja reaktiiviset sivutuotemateriaalit. Molemmilla tekniikoilla saatiin erittäin lupaavia tuloksia metallipitoisten vesien käsittelyssä. Jatkossa tulisi keskittyä tutkittujen tekniikoiden tarkempien toimivuusalueiden ja reunaehtojen selvittämiseen. Hankkeessa on luotu hyviä valmiuksia jatkaa tekniikoiden kehittämistä suuremman mittakaavan pilot-laitosten avulla. Hankkeessa kehitettiin myös kohdekohtaisesti sovellettavissa oleva menettelytapa jätteenkäsittelykeskusten vesien hallinnan suunnitteluun. Excel-ohjelmaan rakennetun menettelytavan avulla voidaan arvioida muun muassa keskuksen vesienhallintatoimien kokonaistaloudellisuutta.
Translated title of the contributionNew techniques for waste water treatment of waste treatment centers and landfills
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages114
ISBN (Electronic)978-951-38-7323-3
ISBN (Print)978-951-38-7322-6
Publication statusPublished - 2009
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Research Notes
Number2502
ISSN1235-0605

Keywords

  • waste treatment center
  • water treatment
  • heavy metals
  • reactive materials
  • sulphate reduction

Fingerprint Dive into the research topics of 'New techniques for waste water treatment of waste treatment centers and landfills'. Together they form a unique fingerprint.

  • Cite this

    Kaartinen, T., Eskola, P., Vestola, E., Merta, E., & Mroueh, U-M. (2009). Uudet jätteenkäsittelykeskusten vesienhallintatekniikat. VTT Technical Research Centre of Finland. VTT Tiedotteita - Research Notes, No. 2502 http://www.vtt.fi/inf/pdf/tiedotteet/2009/T2502.pdf