Nopeudenhallinnan nykytila ja mahdollisuudet

Harri Peltola, Riikka Rajamäki, Juha Luoma

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Suurta liikkumisnopeutta pidetään yleensä etuna, mutta pienet nopeuden muutokset tieverkolla eivät vaikuta merkittävästi kuljetuksiin menevään aikaan. Yleensä enemmän merkitystä on kuljetusten täsmällisyydellä ja terminaalien tehokkuudella sekä kansainvälisissä kuljetuksissa raja-asemien toimivuudella. Nopeuden turvallisuusvaikutukset tunnetaan hyvin. Ruotsalaisen ns. potenssimallin mukaan kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen johtavien onnettomuuksien muutos on suhteessa liikennevirran nopeusmuutoksen kolmanteen potenssiin ja kuolonkolarien muutos suhteessa nopeusmuutoksen neljänteen potenssiin. Keskeisimmät päätiet määritetään lähivuosina teiden runkoverkoksi. Tällä verkolla pyritään korkeaan ja yhdenmukaiseen laatutasoon, sekä korkeahkoon tasaiseen nopeustasoon. Liikenneturvan vuonna 2006 tekemässä kyselyssä lähes puolet vastaajista kertoi pelkäävänsä hurjastelijoita, kun valmiiksi annetuista vaihtoehdoista kysyttiin pelon aiheita liikenteessä. Raportissa nopeudenhallintamenetelmät ryhmiteltiin seuraavasti: tiedotus, valistus ja koulutus, tietekniikka, muuttuvat liikennemerkit, nopeusvalvonta ja rangaistukset sekä ajoneuvotekniikkaan liittyvät nopeudenhallintamenetelmät. Kaikki tärkeimmät nopeudenhallintamenetelmät kuvattiin seuraavista näkökulmista: lainsäädäntö, yleisyys, kehitysnäkymät, vaikutukset sekä menetelmän soveltuvuus erilaisiin toimintaympäristöihin. Nykytilan analyysin ja ideariihen avulla laadittiin pitkäjänteiselle tutkimus- ja kehittämistoiminnalle suunnitelma, jonka avulla Suomeen voidaan luoda turvallisuutta kustannustehokkaasti parantava nopeuksien hallinnan strategia.Toteutettavaksi ehdotettiin yhteensä yhdeksän hankekokonaisuutta, joiden työmäärä on arviolta 180 henkilötyökuukautta. Liikenneturvallisuusvision ja nopeudenhallinnan strategian luomisen kannalta kiireellisimpinä pidettiin erilaisiin olosuhteisiin sopivien nopeustasojen määrittämistä, suurten riskien pienentämistä pääteillä ja nopeusvalvonnan kehittämishankkeita.
Original languageFinnish
Place of PublicationHelsinki
PublisherLiikenne- ja viestintäministeriö
Number of pages106
ISBN (Electronic)952-201-095-2
ISBN (Print)952-201-094-4
Publication statusPublished - 2007
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesLINTU-julkaisuja
Number1

Keywords

  • Liikenneturvallisuus
  • kuolema
  • nopeus
  • nopeudenhallinta
  • tutkimus

Cite this