Nopeusrajoituksen 30 km/h turvallisuusvaikutukset

Fanny Malin, Juha Luoma

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää nopeusrajoituksen 30 km/h liikenneturvallisuusvaikutuksia. Lisäksi kerättiin kaupunkien kokemuksia nopeusrajoituksen 30 km/h käytöstä.Tutkimuksessa keskityttiin alueellisiin ja katukohtaisiin nopeusrajoituksiin.
Aikaisemmissa tutkimuksissa on arvioitu, että maantiellä nopeusrajoitusten 40–50 km/h alentaminen 30 kilometriin tunnissa vähentää sekä keskinopeuksia että henkilövahinkoonnettomuuksia ja niissä syntyneitä henkilövahinkoja. Nopeusrajoituksen 40 km/h alentaminen 30 kilometriin tunnissa vähentää henkilövahinko-onnettomuuksia 9 %, kuolemia 19 %, vakavia loukkaantumisia 13 % ja lieviä loukkaantumisia 7 %. Henkilövahinkoja koskevat arviot perustuvat keskinopeusmuutokseen, joka oli 3,5 km/h. Taajamissakin on todettu suunnilleen saman suuruisia nopeusmuutoksia (1–5 km/h), joskin Helsingissä keskinopeus aleni vuonna 2004 vain 0,5–0,7 km/h, kun alueellinen nopeusrajoitus 40 km/h muutettiin 30 kilometriin tunnissa. Yleisesti nopeusrajoituksen laskeminen 30 kilometriin tunnissa näyttäisi laskevan ajonopeuksia, mikä vähentää henkilövahinko-onnettomuuksia. Nopeusvaikutuksen suuruus sisältää kuitenkin jonkin verran epävarmuutta.
Alueellisen liikenteen hillitsemisen asuinkaduilla, mikä voi sisältää sekä nopeusrajoituksen alentamisen 30 kilometriin tunnissa että muita toimenpiteitä, on arvioitu vähentävän henkilövahinko-onnettomuuksia koko alueella noin 15 %, ja vaikutus on suurempi asuinkaduilla (24–34 %) kuin pääkaduilla (8 %). Asuinkatujen turvallisuusvaikutukset johtuvat osittain vähentyneestä liikennemäärästä, kun taas pääkaduilla onnettomuudet vähenevät lisääntyneestä liikennemäärästä huolimatta.
Liikenneturvallisuuden nykytilannetarkastelun perusteella henkilövahinko-onnettomuustiheys on korkeampi nopeusrajoitusalueella 40 km/h kuin alueilla, missä rajoitus on 30 km/h. Nopeusrajoituksen 40 km/h muuttaminen 30 kilometriin tunnissa säästäisi henkilövahinkoja huomattavasti. Nopeusrajoitusmuutosten liikenneturvallisuuspotentiaalia selvitettiin yhdistämällä nopeusrajoituksen 40 km/h tämän hetkinen turvallisuustilanne
kirjallisuuskatsauksen tulosten kanssa.
Kaupungeille suunnatun kyselyn mukaan alueellinen 30 km/h -rajoitus on tällä hetkellä käytössä tyypillisesti tonttikaduilla, jotka sijaitsevat keskusta-, kerrostalo- tai pientaloalueilla. Rajoituksia aiotaan lähitulevaisuudessa laajentaa etenkin edellä mainituilla katutyypeillä, mutta myös keskusta-alueen kokoojakaduilla. Monissa kaupungeissa oli rajoituksen käyttöönoton yhteydessä tehty rakenteellisia muutoksia tai toimenpiteitä, yleisimmin oli rakennettu hidasteita. Monissa kaupungeissa nopeusrajoitusmuutoksen arvioitiin laskeneen ajonopeuksia sekä parantaneen liikenneturvallisuutta ja asukkaiden turvallisuudentunnetta.
Kokonaisuutena nopeusrajoituksen alentaminen taajamissa 30 kilometriin tunnissa ja sitä tukevat toimenpiteet näyttävät parantavan liikenneturvallisuutta. Nopeusrajoituksen 40 km/h muuttaminen 30 kilometriin tunnissa voisi säästää Suomessa vuosittain useita henkilövahinkoja. Suurimpien kaupunkien kokemukset tukevat näitä tuloksia.
Original languageFinnish
PublisherAssociation of Finnish Local and Regional Authorities
Number of pages41
ISBN (Electronic)978-952-293-692-9
Publication statusPublished - 2020
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Keywords

  • liikenneturvallisuus
  • kaupungit
  • taajamat
  • kokemukset
  • nopeusrajoitukset
  • maantiet
  • onnettomuudet
  • henkilövahingot

Cite this