Nordisk Delfi-undersökning av vatten- och avloppsledningsnät

Erling Holm, Erik Isgård, Christen Raestad, Markku Salo

Research output: Book/ReportReport

Abstract

I detta decennium har i hela Norden påbörjats en ändring av arbetet med VA-ledningsnät från övervägande projektering och utförande av nya VA-anläggningar till drift, underhåll och förnyelse av befintliga ledningar. Denna rapport innehåller resultaten av en undersökning rörande den kommande förnyelsen av vatten- och avloppsledningsnät i Norden och därmed förbundna problem och behov av ny kunskap, nya hjälpmedel och produkter. I Norden är problemen och behovet av ny kunskap inom VA-branschen enligt forskningen för det mesta gemensamma i de nordiska länderna. Rapporten innehåller en rad rekommendationer till de ansvariga för VA-teknikens förnyelse i Norden. Rapporten vänder sig till myndigheter, branschföreningar, ledningsägare, fabrikanter, konsulter, universitet, hög skolor och andra forskningsorgan.
Original languageSwedish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages74
ISBN (Print)951-38-3369-0
Publication statusPublished - 1989
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita
Number983
ISSN0358-5085

Keywords

  • sewers
  • sewer pipes
  • pipelines
  • piping systems
  • water pipes
  • Nordic countries
  • water distribution
  • recommendations
  • reconstruction
  • repairs

Cite this