Numeerinen kuvatulkinta metsäalueen ja metsikön tunnusten arvioinnissa

Pekka Saukkola, Sipi Jaakkola

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tutkimuksessa selvitetään numeeristen kaukohavaintojen soveltuvuutta metsäalueen ja metsikön eri tunnusten arviointiin. Keilainkuvien tulkinnan lisäksi mitattiin erityyppisille metsiköille ominaista heijastussäteilyä helikopteriin asennetulla spektroradiometrillä. Tutkimuksessa käytettiin Landsat-2-satelliittikuvaa vuodelta 1977. Lentokonekeilaimena oli vuokrattu 11-kanavainen Dacdalus-1250. Tutkimusalueet ovat pääasiassa Kuhmon kunnassa valtion mailla. Aineiston analyysiin käytettiin Nova-Comtal -kuvankäsittelyjärjestelmää sekä Cyber 170 -tietokoneelle laadittuja erillisiä ohjelmia. Metsän tunnusten tulkinnan mahdollisuuksia tutkittiin tekemällä kuva-aineistolle ohjattuja tulkintoja ja testaamalla niitä maastossa. Tulosten metsikkötunnuksittaisessa tarkastelussa painotetaan tulkinnan pohjana olevia ominaissäteilyeroja. Luotettavimmat tulokset saadaan puulajitulkinnasta, johon liittyy karkea kehitysastejaottelu. Lisäksi tehtiin satelliittikuvien tulkintaa, ilmakuvien tulkintaa ja maastomittauksia käyttävä moniasteinen kuutiomääräinventointi. Saadun keskikuutiomäärän suhteellinen keskivirhe on 5,5 %. Inventointi onnistui satelliittikuvavaiheen osalta hyvin, ja suurimmat virheet aiheutuivat ilmakuvauksista ja ilmakuvien visuaalisesta tulkinnasta. Tutkimus antaa perusteita numeerisiin kaukohavaintoihin perustuvien metsätietojärjestelmien kehittämiselle osoittamalla niitä tulkintasovellutuksia, joihin spektrinen tieto riittää. Muun geoinformaation ja usean ajankohdan kuvien yhteiskäyttöä ei tutkimuksessa käsitellä. Lentokonekeilaimen kuvista saatiin hyviä tulkintatuloksia, mutta kuvien geometrian ja tulkinnan monimutkaisuus sekä pieni hyötyaine rajoittavat niiden soveltamista käytäntöön.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages116
ISBN (Print)951-38-1661-3
Publication statusPublished - 1983
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports
Number151
ISSN0358-5077

Cite this